Velkomstseremonien høsten 2014
Meny English

AKTUELT

Nå er studieåret i gang

Tusenvis av studenter markerte starten på det nye studieåret. Se bildene fra åpningsseremonien på St. Hanshaugen.

Finn studium

Årsstudier, bachelorstudier, masterstudier, kurs, etter- og videreutdanninger.

HiOA kompetanse

Etter- og videreutdanning, kurs, seminar og konferanser, evaluering, forskning og utvikling.

Forskning

Satsingsområder og prosjekter innen forskning og utvikling ved høgskolen.

BLOGG

Rektoratet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

22.08.2014

Grilling og slutten av studiestartukene

Olgunn Ransedokken

Ann Elisabeth Wedø

21.08.2014

Bli med på HiOA-lekene!

Ann Elisabeth Wedø

AKTUELT

Kjersti Nesje

Motivert for å hjelpe

Forsker utfordrer forestillingen om sykepleieren som den hvite engelen.

Ledige studieplasser

HiOA har ledige studieplasser ved noen studier. Du må oppfylle opptakskravene for å søke.

Semesterregistrering og betaling

Husk å betale semesteravgift og semesterregistrere deg innen 15-9.