Idunn Brekke
Meny English

AKTUELT

Får jobb selv om de dropper ut av skolen

De aller fleste får seg jobb selv om de dropper ut av skolen, viser ny forskning.

Finn studium

Årsstudier, bachelorstudier, masterstudier, kurs, etter- og videreutdanninger.

HiOA kompetanse

Etter- og videreutdanning, kurs, seminar og konferanser, evaluering, forskning og utvikling.

Forskning

Satsingsområder og prosjekter innen forskning og utvikling ved høgskolen.

AKTUELT

Ragnhild Flittie Onstad

– Vi trenger flere sykepleiere i eldreomsorgen

Etter praksis i sykehjem får sykepleierstudenter et mer positivt syn på eldreomsorg og kommunehelsetjenesten, mener førstelektor Ragnhild Flittie Onstad.

Utdanningskvalitet

Les mer om system for kvalitet og kvalitetsutvikling for utdanning og læringsmiljø ved HiOA.

Regjeringen lanserer Lærerløftet

Følg lanseringen av regjeringens strategi for styrking av kunnskapsskolen.