Fysioterapistudent Sjur Hallingstad Torgersen
meny
søk
English

AKTUELT

Hjelper folk som lever et beintøft liv

Fysioterapistudenter ved HiOA skal få tilbud om praksis på steder hvor de møter pasienter som sjelden oppsøker helsevesenet. Sjur Hallingstad Torgersen har vært i praksis på Gatehospitalet.

Finn studium

Årsstudier, bachelorstudier, masterstudier, kurs, etter- og videreutdanninger.

HiOA kompetanse

Etter- og videreutdanning, kurs, seminar og konferanser, evaluering, forskning og utvikling.

Forskning

Satsningsområder og prosjekter innen forskning og utvikling ved høgskolen.

Studier og kurs

Vil du studere ved HiOA? Se våre studier og kurs.

student.hioa.no

Er du student ved HiOA? Logg inn og få tilgang til timeplan, Fronter og mer.

BLOGG

Portrett Curt Rice

20.11.2016

When they go low, we go high

Curt Rice

Portrett prorektor Nina Waaler

16.01.2017

Flyktninger er kunnskapsressurser

Nina Waaler

Portrett prorektor Morten Irgens

11.01.2017

Året da regjeringen klemte til

Morten Irgens

Studentparlamentets logo

12.12.2016

God jul og godt nyttår!

Studentparlamentet HiOA

AKTUELT

Ungdommer i mobbesituasjon. colourbox

Stor variasjon i Oslo-ungdoms bosituasjon og levekår

En ny studie blant Oslo-ungdom viser at hvor du bor i byen og hvordan boligen er utformet, er viktige faktorer å ta hensyn til når forskjeller i levekår og livskvalitet skal forklares.

Betal og registrer deg før 1. februar

Hugs semesterregistrering og betaling før 1. februar.

Sjekkliste for nye studentar

Dette treng du å gjere som ny student.