Trine Nesland er en arkivar som er ekstremt interessert i alt du foretar deg på Facebook og Instagram – av hensyn til ettertiden.
Fakta
BACHELORSTUDIUM I ARKIV OG DOKUMENTBEHANDLING: Bachelorstudiet gir kompetanse i å danne, ordne og oppbevare arkiv i privat og offentlig virksomhet, med vekt på digitale arkiv. Studiet er samlingsbasert, og vil ha fire samlinger per semester.

Trine Nesland er en arkivar som virkelig brenner for faget sitt. Hun er fagsjef for arkiv og dokumentasjon i Ruter, og er

– Jeg tror man kan velge nesten uendelige retninger å spesialisere seg i, sier hun.

Nesland studerer ikke bare arkivfag ved siden av arbeidet, hun er også arkivblogger og redaktør for Norsk Arkivråds medlemsblad.

– Jeg synes det er spennende med såkalt big data. Hvordan håndteres de enorme mengdene informasjon som genereres hvert eneste sekund, for eksempel gjennom bruk av sosiale medier? Hvordan skal man bevare denne informasjonen på lang sikt, hvordan påvirker disse tingene samfunnet vårt? spør hun.

Dette er en veldig spennende tid å studere arkivfag.

Slike spørsmål blogger Nesland om på trinenesland.com. I arbeidet for Ruter er det mer tradisjonelle arkivaroppgaver hun utfører.

Les mer:

– Jeg behandler brev og e-post og saksdokumenter i virksomheten. Det er mitt ansvar å sørge for at denne informasjonen er lagret på en slik måte at den ikke kan endres. Det liker jeg godt å holde på med. Man må være nøye, i stand til å kvalitetssikre det man driver med hele tiden, og se de større sammenhengene arbeidet inngår i, sier Nesland.

Denne artikkelen ble først publisert januar 2014. Trine Nesland avsluttet bachelorgraden i Arkiv og dokumentbehandling våren 2015. Hun jobber nå som kvalitetsrådgiver og prosjektleder på Diakonhjemmet sykehus.

Publisert 07.10.2015