Når biblioteksjefen i Oslo kommune skal ansette bibliotekarer, ser hun etter folk som er glade i folk og som er gode på formidling og tilrettelegging.
ARBEIDSGIVERPROFILEN: Kristin Danielsen, biblioteksjefen i Oslo kommune

Stilling: Folkebibliotekar

Hvor: Deichmanske bibliotekene – Oslo kommunes folkebibliotek

Dersom du besøker Oslos hovedbiblioteket en formiddag midt i uka summer det lavt av stille, konsentrert aktivitet. Solen står inn gjennom de store jernbeslåtte vinduene og lyser opp hovedsalen i 2. etasje. I alle rom sitter det folk og leser. På mezzaninen sitter en student og sover med hodet hvilende tungt på bøkene. Noen ansatte jobber med å montere en utstilling om regjeringskvartalet.

De fleste tenker nok på bibliotek som et sted hvor kunnskap og litteratur oppbevares statisk mellom stive permer og hvor alle kommuniserer med hviskende stemmer. Men sånn er det ikke lengre, forteller biblioteksjefen i Oslo kommune, Kristin Danielsen.

- Vi dyrker møteplassfunksjonen i større grad nå enn tidligere. Folkebibliotekene skal være en arena for samtale, debatt og kulturformidling. Det slår den nye folkebibliotekloven som vi fikk i fjor fast. Så dette blir et veldig spennende sted å jobbe i årene fremover, for folkebibliotekene er i ferd med å bli noe mer enn det har vært, forteller Danielsen engasjert.

Fakta
DEICHMANSKE BIBLIOTEK: Deichmanske er Oslo kommunes folkebibliotek, og har 19 filialer spredt rundt i Oslo. Deichmanske har rundt 250 ansatte og av disse er omtrent halvparten bibliotekarer. I 2018 åpner Oslo kommune det nye hovedbiblioteket i Bjørvika.

Latteryoga

Så selv om stillheten hersker på biblioteket denne formiddagen, fylles bygningen tidvis av langt mer hektisk aktivitet. I salen til venstre har de laget et undervisningsområde hvor det blant annet kurses i robotbygging. I forelesningssalen i 1. etasje tilbys det foredrag om litteratur og andre tema. Eller hva sier du til et kurs i latteryoga?

- Nå er det bare rundt halvparten av de besøkende som låner med seg bøker, og andelen som ikke låner er økende, forteller Danielsen, og det er hun fornøyd med. 

- Vi har en stor og flott boksamling, men vi er gått fra å være en boksamling til å bli noe mer. Vi skal i større grad redigere og tematisere innholdet slik at den kan formidles gjennom debatter, utstillinger og andre arrangementer.

Fakta
FOLKEBIBLIOTEK: Folkebibliotekloven slår fast at alle kommuner i Norge skal ha et folkebibliotek. Folkebibliotekene skal fremme opplysning, utdanning og kulturell aktivitet og låne ut bøker og andre medier til alle som bor i landet. Loven slår også fast at folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Folkebibliotekene var et resultat av opplysningstidens idealer. Befolkning skulle få tilgang til kunnskap og kultur gjennom bøker, og slik skulle de få mer innflytelse og bli mer likestilte med overklassen. I Norge sammenfalt oppbygningen av folkebibliotekene med fremveksten av nasjonalstaten på 1800-tallet.

Kunnskapssamfunnet

- Noen sier at vi ikke trenger bibliotek lengre. Det er feil. Mer enn noen gang trenger vi gode bibliotek, mener biblioteksjefen.

For selv om de fleste går rundt med en smarttelefon i lomma og har all verdens informasjon bare er et sveip unna, er det ikke nødvendigvis blitt enklere å finne fram til informasjon som er korrekt eller relevant. I kunnskapssamfunnet trenger vi bibliotekarene som kan hjelpe oss med å trekke godbitene ut av informasjonsstrømmen.

- Vi må kunne kontekstualisere informasjonen og gjøre den tilgjengelig, sier Danielsen.

Her skal det ikke være stille. Biblioteksjef Kristin Danielsen vil ha bibliotekarer som kan fylle huset med aktivitet.

Derfor ansetter Oslo kommune ikke bare folk med bibliotekarutdanning. Alt fra datanerder til musikkvitere kan finne relevante arbeidsoppgaver på et folkebibliotek. Og som bibliotekansatt kan du jobbe med både publikumstjenester og spesialistoppgaver. Med noen år på baken kan du også gå inn i ulike lederroller.

- Vi har en stor variasjon i arbeidsoppgaver, men uansett utdanningsbakgrunn må du være serviceinnstilt og like å være i kontakt med folk, sier hun.

Og det er et klart pluss om du har initiativ og kan bidra til å utvikle tjenestetilbudet ved biblioteket. På utlyste stillinger får de mange søkere, og Danielsen kan tilby en populær arbeidsplass.

- Deichmanske er landet største folkebibliotek. Vi har et stort miljø for bibliotekutvikling. Jeg er veldig stolt av staben vi har her på Deichmanske.

Møtested i den digitale tidsalder

En bibliotekar på et folkebibliotek kan ha mange roller. De er profesjonelle informasjonsarbeidere, men er også pedagoger og kulturarbeidere. Av og til er de også et snev sosionom og ungdomsarbeider.

- Vi er jo i kontakt med alle typer mennesker i byen vår. Det er ikke alle som har alt mulig utstyr og internettilganger hjemme. Vi tilbyr opplæring i grunnleggende bruk av PC, vi har språkkafe hvor utlendinger kan komme og øve seg på norsken sin, eller nordmenn kan lære seg fremmedspråk.

Yes! Jeg vil bli folkebibliotekar. Take me there!

Publisert 07.10.2015