Høgskolen i Oslo og Akershus er det største studiestedet for arkivfag i Europa.
Les mer:

– Bibliotekarstudiet er et gammelt, ærverdig studium. Vi har undervist i det siden 1940, mens arkivarbeid er et veldig nytt akademisk felt, sier Liv ­Gjestrum, instituttleder ved Institutt for ­arkiv-, bibliotek- og informa­sjonsfag.

Høgskolen i Oslo opprettet bachelorstudiet i arkiv og dokumentbehandling etter at Norsk Arkivråd etterlyste et yrkesrettet studium i arkivfaget.

– Det er blitt stadig større krav til dokumentasjon i alle typer virksomheter. Det holder ikke lenger å være en praktisk og ryddig person som kan sette dokumenter slik at folk finner dem igjen.

Digitalisering og organisering av informasjon er en viktig del av studiet. Det er en del juss, og man må ha en ganske omfattende samfunnsforståelse for å skjønne betydningen av arkiver.

– Noen har en forestilling om at dette er litt tilbaketrukne yrker, men det er få arkivarstillinger hvor man ikke har mye med andre folk å gjøre og bruker mye tid på å undervise. Det er en utadrettet jobb, sier Gjestrum.

Les mer:

Høgskolen utdanner både nye arkivarer og folk som allerede har jobbet med arkiv lenge, men uten å ha den formelle kompetansen.

– Det er et akademisk felt som er under oppbygging. Det er ikke et stort studium hos Høgskolen, men vi er likevel det største studiestedet for arkivfag i Europa, sier Gjestrum.

Publisert 07.10.2015