Følg din egen interesse, våg å gå dine egne veier, og vær et forbilde, råder Thanu, Mahad og Ali. Din flerkulturelle bakgrunn kan ha stor verdi for andre.

I Thanu Andersons (23) klasse på grunnskolelærerstudiet på HiOA har bare to av 40 elever flerkulturell bakgrunn. Klassen er dermed langt fra representativ for ungdomskullene i Oslo. Thanu er en av de to studentene med flerkulturell bakgrunn, og er oppvokst i tamilsk kultur.

– Jeg tror at grunnen til at så få med minoritetsbakgrunn velger å bli lærer, er at læreryrket har fått lavere status enn det en gang hadde. Det er ofte slik at minoritetsspråklige føler press hjemmefra til å bli noe med høy status i samfunnet, som for eksempel lege, advokat eller ingeniør, forteller Thanu.

– Det er veldig synd, for det blir til at mange med minoritetsbakgrunn følger foreldrenes interesse, istedenfor sin egen, legger han til.

Nyttig som lærer

Thanu forteller at den tamilske bakgrunnen hans kommer til å hjelpe ham i mange situasjoner som lærer.

– Jeg kan forklare noe til den enkelte elev som kanskje forstår tamilsk bedre enn norsk. Det kan også gjøre dialogen mellom meg som lærer og foreldrene bedre, for jeg har forståelse og innsikt i språket og kulturen de kommer fra. Det skaper nok en trygghet hos foreldrene.

Du er et forbilde

Fakta
Mangfold ved HiOA
Vi bor i et multikulturelt land, og med det kommer et behov for å utdanne mennesker med kompetanse innen flerkulturelle tema. Det er derfor HiOAs visjon er å bygge opp om mangfold.
Man trenger ikke synge somaliske sanger eller lage somalisk mat for å lære barn om mangfold. Tilstedeværelse er nok, sier Mahad. Foto: Emma Huisman

I Bergtunet barnehage der Mahad Ibrahim (34) er pedagogisk leder, er det syngestund før barna skal spise lunsj. Et dusin lyshårede barn synger teksten til «bæ, bæ, lille lam» så godt de kan.

– Jeg tror det er viktig å ha barnehagelærere som representerer mangfoldet i samfunnet. Barna må tidlig lære at det finnes andre som ikke ser ut som mor og far, slik at den kommende generasjonen kan viske ut skillet som forskjellig hudfarge i dag skaper, sier Mahad.

Nysgjerrige barn

Barnehagen ligger på vestkanten i Oslo, og for mange av barna er Mahad deres første møte med noen som har en annen hudfarge.

– Barn er så ærlige, så jeg får av og til spørsmål om hvorfor jeg er brun i huden. Men jeg har ikke noe imot det. Det viser jo bare at det er behov for å lære barna om det flerkulturelle samfunnet vi lever i. Jeg må utstråle at jeg er stolt av å være annerledes, slik de også kan være stolte av å være annerledes.

Mahad kom fra Somalia til Norge da han var 18 år, og tok en bachelorgrad i barnehagelærerstudiet på HiOA. At han har vokst opp i en annen kultur og under krig, har gitt ham et eget perspektiv på hva en god barndom er. Han ønsker å gi andre barn den oppveksten han selv ikke fikk, og lære dem å hylle annerledesheten.

Ville velge utradisjonelt

Fakta
Mangfold ved HiOA
HiOA er en storbyinstitusjon, og ligger i en region der befolkningssammensetningen er mer variert enn i andre deler av Norge. Mangfoldet gir oss et fortrinn til å forstå og høste fordelene av forskjellighet.
– Vi er avhengige av journalister som har innsikt i flerkulturelle miljøer, for å kunne gi rett fremstilling av dem i mediene, sier Ali. Foto: Emma Huisman

Det er bare et halvt år siden Ali Iqbal Tahir (22) ble ferdig med journalistutdanningen på HiOA. Allikevel har han allerede sikret seg jobb i NRK. Fordi han turte å tråkke opp egne spor.

– Flerkulturelle temaer er på dagsordenen til de fleste mediehus for tiden. For å gi rett fremstilling av miljøene og for å forstå hvorfor mennesker fra en annen kultur gjør som de gjør, er vi avhengige av journalister som har kompetanse innen området, sier han.

Du må ikke se på bakgrunnen din som en ulempe eller et hinder.

Ali (22)

Ali forteller at han startet på journaliststudiet fordi han ville studere noe utradisjonelt.

– Søsknene mine er lege og advokat, men jeg har et ønske om at flere med flerkulturell bakgrunn skal ta del i yrker som er utradisjonelle. Det er alltid lettere å gå dit andre har tråkket, men jeg håper jeg baner vei for at flere med flerkulturell bakgrunn synes studiet er interessant. For det er virkelig behov for journalister med flerkulturell kompetanse.

Bruk kompetansen din

Ali har allerede jobbet fulltid et halvt år i Østlandssendingen. I januar starter han i Sporten på Marienlyst. Han mener det er viktig å poengtere at man ikke må jobbe med flerkulturelle temaer selv om man har flerkulturell bakgrunn.

– På intervjuet i NRK husker jeg at jeg sa at de ikke måtte ansette meg bare på grunn av bakgrunnen min, for jeg interesserer meg for sport, og da jobber jeg ikke rettet inn mot flerkulturelle temaer. Allikevel kan jeg bistå andre journalister i redaksjonen med opplysninger der jeg får brukt bakgrunnen min. Hvis vi for eksempel skal dekke en naturkatastrofe i Pakistan, kan jeg oversette, uttale navn korrekt, og kilder som snakker urdu, åpner seg gjerne lettere, sier han før han legger til:

Du må ikke se på bakgrunnen din som en ulempe eller et hinder. Du må se på det som en fordel og finne ut hvordan du kan utnytte kompetansen din i arbeidslivet. Det gjør jeg.

Publisert 25.02.2016