meny
søk
English

Ungdommen i Asker og Bærum best og verst

Ungdom i Asker og Bærum bruker mer tid på lekselesing enn landsgjennomsnittet, og får bedre karakterer. Samtidig er de på landstoppen når det gjelder bruk av hasj og marihuana. Dette viser en ny undersøkelse fra forskningsinstituttet NOVA.

Ungdomsundersøkelsen i Asker og Bærum er et samarbeid mellom Asker kommune, Bærum kommune og forskningsinstituttet NOVA. I rapporten ser forsker Åse Strandbu på fritid, skolegang, sosiale nettverk, interesser og problemer til ungdom i Asker og Bærum. Hovedtemaet for undersøkelsen er først og fremst å finne ut hvorvidt ungdom i Asker og Bærum skiller seg ut fra andre norske ungdommer. Eventuelle forskjeller mellom kjønnene er et annet tema.

Resultater fra undersøkelsen:

- I gjennomsnitt bruker ungdomskoleelevene i Asker og Bærum nesten 1 1/2 time til lekser hver dag.

- Omlag 70 prosent av ungdommene deltar i organisert fritidsaktivitet.

- Idrett er den mest populære fritidsaktiviteten.

- Jentene er alt overveiende mer lovlydige enn guttene, men jentene skulker skolen litt mer enn guttene og er like mye ute om natten uten at foreldrene vet hvor de er.

- Ungdom under 18 år i Asker og Bærum har større erfaring med alkohol enn ungdommer i Oslo.

- Jentene drikker like ofte som guttene, men guttene drikker større mengder.

- En femtedel av ungdommene har vært beruset før de fyller 14 år, og før fylte 16 har halvparten vært beruset en eller annen gang.

- Andelen dagligrøykere blant ungdommer i disse to kommunene ser ut til å ligge noe over landsgjennomsnittet.

- Få har deltatt i alvorlig kriminalitet, men ungdommene i Asker og Bærum peker seg ut i negativ retning når det gjelder hærverk, "tagging" og kjøring uten sertifikat.

I alt 3015 ungdommer i ungdomsskolen og ved andreåret på videregående skole har besvart spørreskjemaet.

Les mer om rapporten her

Publisert: