meny
søk
English

Ny folketrygd - flere fattige eldre

En av velferdsstatens største suksesser er at den praktisk talt har utryddet fattigdommen blant eldre. Forslaget til nytt pensjonssystem vil kunne endre dette, ettersom det innebærer at minstepensjonen etter hvert vil sakke akterut i inntektsutviklingen, skriver NOVA-forsker Aksel Hatland i et debattinnlegg i Aftenposten 19.11.06.

Minstepensjonen i folketrygden ligger over fattigdomsgrensen på 50 % av medianinntekten i samfunnet. Med det forslaget til nytt pensjonssystem som nå ligger i Stortinget, vil dette etter hvert endre seg. Minstepensjonen, eller garantipensjonen som den nå skal hete, vil gradvis sakke etter i inntektsutviklingen hvis levealderen øker, og nivået vil etter hvert falle under fattigdomsgrensen. I debatten om nytt pensjonssystem har dette vært lite diskutert. Men det er ikke for sent å gjøre noe med det.

Les hele debattinnlegget hos Aftenposten
Kontakt Aksel Hatland for mer informasjon

 

Les mer om trygdeforskningen ved NOVA
Les mer om aldersforskningen ved NOVA
Les mer om fattigdomsforskningen ved NOVA

Nina Eriksen Publisert: