meny
søk
English

Bibliotek + ledelse = sant

Fra høsten starter et nytt, erfaringsbasert masterstudium i bibliotek - styring og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Leikny Haga Indergaard

Skreddersydd utdanning

Studiet er skreddersydd for bibliotekansatte som ønsker å kvalifisere seg for lederstillinger, og tilbys på deltid over tre år.

Ved siden av ledelsesfaglige emner, får høstens nye studenter også bibliotekemner som informasjons- og kulturøkonomi og informasjonsorganisasjon og kunnskapsforvaltning. Både prosjektarbeid og masteroppgave kan gjennomføres i tilknytning til egen arbeidsplass.

Avhengig av hvilke områder de jobber med, kan studentene velge mellom emner som strategisk ledelse, økonomistyring eller arbeidsrett.

Samarbeid med biblioteksektoren

- Initiativet til opprettelsen av studiet kom fra bibliotekfeltet, forteller instituttleder Liv Gjestrum ved Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag.

- En utredning viste at det var stor etterspørsel etter lederkompetanse i biblioteksektoren, og vi fikk en henvendelse fra daværende ABM-utvikling, med spørsmål om høgskolen kunne bidra med kompetanseheving. ABM-utvikling stilte med midler til utredning og studiet ble utviklet i nært samarbeid med representanter for sektoren.

- Viktig med egen lederutdanning

Biblioteksjef ved Bergen Offentlige Bibliotek, Leikny Haga Indergaard, var som tidligere direktør i ABM-utvikling blant initiativtakerne til det nye masterstudiet. Hun tror det blir viktig for sektoren å få sitt eget lederstudium:

- Det betyr at det blir bedre kompetanse i sektoren, og det er viktig. Generelt trenger bibliotekene flere personer med utdanning på masternivå, for å kunne møte kravene til utvikling og fornying.

- Det foregår et generasjonsskifte blant bibliotekledere nå, og i mange tilfeller er det vanskelig å rekruttere ledere med erfaring og kompetanse. For en bibliotekleder er det viktig å kunne både det bibliotekfaglige og det ledelsesfaglige, og det behovet møter det nye studiet, sier Indergaard. 

Instituttleder Liv Gjestrum

Tverrfaglig

Studiet er et samarbeid mellom institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag og institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag. - Med dette studiet har vi kunnet utnytte kompetansen og ressursene i to ulike fagmiljøer, og har knyttet kontakter på tvers. Emnene i studiet er hentet fra de to masterstudiene i bibliotek- og informasjonsvitenskap og styring og ledelse, noe som legger til rette for tverrfaglige møter også innen studiet.

Krever ikke bibliotekutdanning

Siden studiet er erfaringsbasert, er det ikke krav om bibliotekutdanning for å få opptak. Søkerne må enten ha en bibliotekfaglig bachelorutdanning og to års arbeidserfaring, eller en bachelorgrad innen et annet fagområde, kombinert med fire års relevant arbeidserfaring.

- Dette er en unik mulighet for ansatte i bibliotekene med annen fagbakgrunn til å få både formell bibliotekfaglig kompetanse og formell ledelseskompetanse, sier Liv Gjestrum.

Søknadsfrist 15. april

For opptak til høsten er ordinær søknadsfrist 15. april. Dersom det skulle bli ledige plasser vil det komme en ny søkeperiode i løpet av sommeren.

Les mer om studiet her

Åshild Losnegard Publisert: