meny
søk
English

Fikk ja til nytt doktorgradstudium

Kunnskapsdepartementet har godkjent søknaden fra HiOA om et doktorgradstudium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Hagen Hanevik phd 2012 200X137px

Studiet blir høgskolens fjerde tilbud på doktorgradsnivå.

- Dette er gledelig! Ikke minst er det en stor annerkjennelse av fagmiljøets innsats over flere år. Det er også et resultat av en strategisk satsing fra forrige periode som nå viser resultater, sier rektor Kari Toverud Jensen i en kommentar.

- Dette er veldig gledelig, og bekrefter HiOAs posisjon som landets største aktør innen lærerutdanning. Doktorgradsstudiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning kommer som et betydelig tilskudd til forskning som allerede er i gang på området, og bringer dessuten høgskolen ett skritt lenger på veien mot universitet, sier dekan Knut Patrick Hanevik ved HiOAs Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Han legger også vekt på at akkrediteringen av doktorgradstudiet bidrar til å styrke HIOAs profesjonsprofil, uavhengig av institusjonstype.

Samler forskning og utdanning

Utdanningsvitenskap er en samlebetegnelse for forskning og utdanning, rettet mot skole, undervisning, danning, oppdragelse og læring. I studiet skal det legges stor vekt på kunnskapsteori for lærerutdanningsrelatert forskning. Både kunnskapsteori og vitenskapsteori er obligatoriske emner og utgjør på mange måter selve kjernen i dette doktorgradsstudiet. De valgfrie emnene inneholder hele spekteret av forskning knyttet til lærerutdanning, alt fra barnehageforskning til internasjonal utdanning og lærerkvalifisering. 

Styrker utdanning på lavere nivå

– Mer forskning på lærerutdanningen vil styrke utdanningen vi leverer på bachelor- og masternivå. Det å være i forskningsfronten og være en premissleverandør innen forskningsfeltet utdanningsvitenskap for lærerutdanning vil påvirke innholdet i de ulike lærerutdanningene som høgskolen tilbyr nå og i fremtiden, sier studieleder Unni Hagen ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning på fakultetet. 

- Det går også i retning av at grunnskolelærerutdanningen blir fem-årig, da trengs det flere fagfolk med forskerkompetanse. Et ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning vil bidra til økt rekruttering, sier hun. Hagen har vært sentral i arbeidet med søknaden om etablering av ph.d.-studiet.

Jan Eriksen Publisert: