menyMeny søk English

Frivillig innsats + idrett = sant

NOVA forsker Ørnulf Seippel har sammen med forskerne Bernard Enjolras (ISF), og Ragnhild Holmen Waldahl (Nordlandsforskning) laget en oppdatert versjon av boka "Norsk idrett". I boka gir forfatterne oss ny kunnskap om viktige kjennetegn ved den frivillige innsatsen i idretten.

Boka, "Norsk idrett – organisering, fellesskap og politikk", er en videreføring av den første utgaven av boka, som kom ut første gang i 2005. I den nye utgaven gis det en grunnleggende beskrivelse av de mest sentrale kjennetegnene ved den frivillige idretten i Norge.

Bygger på flere undersøkelser
I analysene benyttes data fra flere undersøkelser som er gjennomført i idrettslag, idrettskretser, særforbund og i den sentrale administrasjonen i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Nye data
I denne andre utgaven har forskerne innarbeidet nye data der dette foreligger, og har så langt det har latt seg gjøre innlemmet de siste endringene i organisasjonen og aktualisert redegjørelsen og analysen av norsk idrett.

Målgruppen
Boka retter seg mot studenter innen idrettsfag, ledere og tillitsvalgte i den frivillige idrettsbevegelsen, ansatte i kultur- og idrettsforvaltning og andre interesserte.

Forfatterne
Bernard Enjolras (f.1959) har doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Paris-Sorbonne, og doktorgrad i sosiologi fra Universitetet Québec i Montreal (UQAM). Han er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo og leder av sentret for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Hans forskningsfelt er sivilsamfunn og frivillige organisasjoner, idrettens organisering, og politikk og sosiale medier.

Ørnulf Seippel (f.1962) har doktorgrad i sosiologi fra Universitet i Oslo. Han er forsker ved NOVA og professor II ved NTNU. Seippels forskningsfelt er frivillige organisasjoner og sosiale bevegelser, idrettssosiologi, politisk sosiologi og miljøsosiologi.

Ragnhild Holmen Waldahl (f.1977) har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider som forsker ved Nordlandsforskning. Hennes forskningsfelt er idrettspolitikk, forholdet mellom frivillige organisasjoner og det offentlige, og regional utvikling.

 

Norsk idrett
Organisering, fellesskap og politikk
Bernard Enjolras, Ørnulf Seippel & Ragnhild Holmen Waldahl
ISBN: 978-82-7286-229-8

Boka kan bestilles fra Akilles forlag sin hjemmeside, eller kjøpes i bokhandelen. 

Les mer om forskningen til Ørnulf Seippel

Relaterte publikasjoner fra NOVA:

 

 

 

Publisert: Oppdatert: