meny
søk
English

Høring om servicesentre

Hvilke tjenester skal servicesentrene ved HiOA tilby? Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon(SK) ønsker innspill fra studenter og tilsatte.

Student med barn på servicetorget

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon har sendt ut en tilråding om servicesentre ved HiOA på høring. En intern arbeidsgruppe har sett på hvordan førstelinje- og servicearbeid kan organiseres for å kunne levere et godt servicetilbud og yte de tjenestene søkere, studenter, tilsatte og besøkende har behov for. Organisering av tjenestene bør gi et godt og helhetlig samspill mellom informasjon på nett, epost, telefon, skranke og ulike veiledningstilbud.

Utvidet  tjenestetilbud med felles standarder

Arbeidsgruppa foreslår blant annet:

  • Felles sentralbordet
  • Tjenestetilbudet i servicesentrene bør utvides og endres.
  • De tre servicesentrene bemannes med personale fra fakultetene og fra flere administrative enheter for å ivareta brukernes behov.
  • Felles standarder for tjenestene på ulike nivåer og kanaler i organisasjonen.
  • Digitalisering og ensretting av tjenestene.
  • Kontinuerlig evaluering og utvikling av tjenestene gjennom brukermedvirkning.

Høringsrunde i organisasjonen

Tilrådingen er sendt på høring til fakultetene, avdelinger i fellesadministrasjonen, Studentparlamentet og Studentenes Fakultetsråd. Høringsfristen er 1. mai. Alle forslag i tilrådingen er på høring, men Avd. SK ønsker særlig innspill på disse punktene:

  1. Hvilke tjenester skal tilbys av HiOAs førstelinje og i hvilken form/kanal bør disse tilbys?  – (se punkt 4.2.3. side 8 i tilrådingen.)
  2. Hvilke av disse type tjenester skal førstelinja prioritere å tilby brukerne?
  3. Hvilke brukergrupper er viktigst for HiOAs førstelinjetjeneste?

Tilrådingen i sin helhet i pdf:

Grethe Strand Publisert: Oppdatert: