meny
søk
English

Konferanse: Ungdom og likestilling i Norden

Nordisk barne- og ungdomskomité og NOVA inviterer til konferansen "Ungdom og likestilling - kunnskap og praksis i Norden" i Oslo 7.-8. juni 2012.

main_image

De nordiske landene står i stor grad overfor de samme utfordringene på likestillingsfeltet. Likevel varierer strategiene fra land til land.

Konferansens første dag handler om ungdoms holdninger til likestilling og kjønnsulikhet i skolen. Er vi vitne til framveksten av mer kjønnskonservative holdninger blant ungdommer i Norden? Hva er gjort i de nordiske landene for å tette igjen kjønnsgapet i skoleprestasjoner og valg av studiespesialiseringer?

Konferansens andre dag er viet seksualitet og seksualisering. 1. juli er det ti år siden forbudet mot seksuell trakassering ble innlemmet i likestillingsloven. Hva er gjort for å forebygge seksualisert mobbing blant ungdom i Norge, og hva kan vi lære av våre naboland?

Last ned konferanserapporten

Tid og sted:
Konferansen går fra lunsj til lunsj 7.-8. juni, og avholdes på hotell Voksenåsen i Oslo.

Deltakeravgift og overnatting:
Konferanseavgift med overnatting, middag og lunsj begge dager, er 3100 NOK. Deltakelse uten overnatting koster 1625 NOK. Redusert pris for de som ønsker å være til stede bare en av dagene. Ta kontakt om du ønsker dette spesifisert.

Kontaktperson: Hedda Haakestad, tlf. 22 54 12 00

 

Program

Torsdag 7. juni

1200–1300 LUNSJ

1300
Velkommen ved Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

1315–1400
Likhet eller likeverd? Ulike perspektiver på likestilling
Helga Eggebø, Universitet i Bergen

1400–1530
Ideologisk tilbakeslag for likestillingsgenerasjonens barn?
Nordiske ungdommers holdninger til likestilling
Tormod Øia, NOVA

Mångkulturella paradoxer och gränsdragningar inom jämställhetsdiskursen i Finland
Veronika Honkasalo, Nätverket för ungdomsforskning i Finland

1530–1600 Kaffe, kake og frukt

1600–1730 Arbeid med likestilling i skolen: Utfordringer og strategier

Betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan – presentasjon av forskning og tiltak fra den svenske satsningen på kjønn i skolen
Mia Heikkilä, Skolverket i Sverige

Hvorfor gjør ungdom kjønnstradisjonelle utdanningsvalg?
Kristinn Hegna og Ingrid Smette, NOVA

”Likestilling er jo ikke helt det store om dagen…” presentasjon av evalueringsrapport om likestillingsarbeid i den norske skolen,
Liv Anne Støren, NIFU

1730–1830 Paneldiskusjon

1930 Konferansemiddag

Fredag 8. juni

0900–1100 Seksualisering og seksuell trakassering

Et eksempel til etterfølgelse? Sør-Trøndelagprosjektet om seksuell helse og trakassering
Frode Fredriksen, prosjektleder, presenterer forskning og strategier for arbeid mot seksualisert mobbing

Seksuelle krænkelser på internettet: Resultater fra en computerbaseret
spørgeskemaundersøgelse blandt 4.000 danske 15-årige skoleelever
Helmer Larsen, professor i psykologi, Københavns universitet

Hvor vanlig er det at unge legger ut seksuelle bilder på nettet og hva er konsekvensene?
Maria Billinger og Lennart Nylund, Ungdomsstyrelsen, gir eksempler fra forebyggende arbeid i Sverige

1100–1130 Kaffe, kake og frukt

1130–1215 Intimisering av mediene

Hva gjør intimisering av reklame og media med ungdomskulturen og ungdommers selvoppfatning?
Anja Hirdman, Stocholms universitet

1215–1300 Paneldiskusjon

1300 Avslutning

 

Publisert: