meny
søk
English

- La barn delta ved ansettelser

Barneombud Reidar Hjermann vil at elever skal være med å ansette lærere. Tirsdag var barns deltakelse og innflytelse blant temaene på fagdagen med HiOA.

Studentlederen og barneombudet

Hjermanns åremål går ut i juni 2012, og han ønsket å markere dette med en forelesningsrekke for neste generasjon fagfolk på Høgskolen i Oslo og Akershus 6. mars. Denne datoen var det 31 år siden Barneombudet ble opprettet som verdens første i 1981.

- Min etterfølger har nettopp vært gjennom en intervjurunde med et barnepanel. Det var tidligere barneminister Audun Lysbakken som bestemte at barn skal være med, sa barnas talsmann, og la til at det er barneministeren som til syvende og sist bestemmer i ansettelsesprosessen.

Hjermann fortalte at flere skoler allerede har begynt med elevmedvirkning ved ansettelser, og at alt ligger til rette for det ut fra dagens regelverk.

- Kvaliteten i relasjonen kan dere bare se i møte med barna og kandidaten som søker jobb. Barn har rett til å uttale seg, og barn får frem andre sider ved søkerne som arbeidsgiver drar nytte av i valgsituasjonen. Involver barna og spør dem om hva som er viktig, sa han.

Fagdag for fremtidens fagfolk

Foredragsholdere var Hjermann sammen med rådgivere fra Barneombudet, og innledere var førsteamanuensis Elisabeth Gording Stang og førstelektor Jan Storø ved HiOA.

Dagen tok utgangspunkt i Barnekonvensjonen og het «Vær så god, neste, status for barn og unges rettigheter».

På fagdagen lanserte Barneombudet en rapport som heter «Status for barns rettigheter». Den inneholder anbefalinger til myndighetene på områder som gjelder barns rettigheter i Norge, og er en stafettpinne til de som skal jobbe for og med barn i årene som kommer.

Barneombud Reidar Hjermann

Aktuelle lenker:
Alle innleggene fra fagdagen (barneombudet.no)
Barneombudets egne sider om arrangementet
Rapporten "Status for barns rettigheter" (barneombudet.no)
Vil flagge ut det statlige barnevernet (intervju med Jan Storø)

Fabian Stang
Sonja Balci Publisert: Oppdatert: