HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Lærte gode labrutiner og nyttige analyser

– Jeg lærte gode labrutiner, og mange av analysene på laben hvor jeg jobber, er gjennomgått på høgskolen, sier tidligere bioteknologi og kjemistudent, Irmelin Kittelsen Røberg.

Bilde av Irmelin Kittelsen Røberg

Irmelin var ferdig med bachelorstudiet i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi våren 2011, og har siden avsluttet studium jobbet som avdelingsingeniør ved Akershus universitetssykehus (A-hus), tverrfaglig laboratorium, medisinsk senter, genteknologisk seksjon.

– Her tar vi i mot prøver, og vurderer hva slags analyser som skal gjøres. Så tar vi det videre til ekstraksjon og PCR, og gir svar til pasient.

– Jeg har også ansvar for seksjonens stoffkartotek, og driver litt med andre prosjekter også. Arbeidet er først og fremst knyttet til undersøkelser av pasienter, sier Irmelin.

– Jeg jobber med genteknologiske analyser av patogene (sykdomsframkallende) mikrorganismer. Jeg benytter realtime PCR til deteksjon.

– Kan du forklare litt nærmere?

– Jeg får prøvemateriale fra pasient. Så ekstraherer jeg nukleinsyrer fra prøvematerialet, og analyserer det for å undersøke om det finnes gen fra den aktuelle patogene mikroorganismen. For eksempel kan jeg se etter om en pasient har influensavirus.

– Hva er mest spennende i jobben?

– Det jeg synes er morsomst, er når vi skal finne nye løsninger, og ta opp ting vi har gjort tidligere på en bedre måte, og utvikle og optimalisere det vi gjør.

– Hvordan trives du i jobben?

– Jeg trives veldig godt. Jeg har en god leder, og gode medarbeidere. Jeg får mye tilbakemeldinger både fra medarbeidere og leder, og ansvar. Et veldig godt miljø!

– Hvordan fikk du jobben?

– Jeg fikk en mail fra en av lærerne mine på høgskolen som hadde tipset den tidligere lederen på genteknologisk seksjon på A-hus om noen studenter til et sommervikariat. Vi var to som var interessert. Vi hadde samme bakgrunn og ingen av oss var mer kvalifisert enn den andre, så vi trakk lodd om vikariatet. Det begynte som vikariat, og har blitt fast nå.  

– Hvilken nytte synes du at du har hatt av utdanningen fra høgskolen?

– Synes jeg har hatt veldig god nytte av den. Jeg lærte gode labrutiner og gjorde ganske mye praktisk arbeid som har vært bra i forhold til det vi gjør på laben nå.

– Og mange av analysene vi benytter på laben hvor jeg jobber nå, er gjennomgått på høgskolen.

– Jeg synes også det har vært veldig fint med ingeniørfag som ikke har vært rettet spesifikt mot det jeg gjør, men som har gitt meg mye bedre evne til problemløsning.

– Hvordan var det å studere på Høgskolen i Oslo?

– Jeg likte meg veldig godt. Der var flinke og engasjerte lærere som alltid stilte opp, og ville oss det beste.

– Veldig fint at det var et lite miljø på det studiet jeg gikk på, ikke så store klasser, så var det god oppfølging av hver enkelt student.

– Og da vi arbeidet med hovedprosjekt, så vi at undervisningen og fagene vi hadde tatt var relevante i forhold til hva vi kunne vente oss.

– Vil du råde andre til å studere på Høgskolen i Oslo og Akershus på det studiet du har gått på?

– Ja, hvis man er interessert i bioteknologi og kjemi, er det absolutt å anbefale.

– Har du lagt planer for videre utdanning og karriere?

– Nei, jeg tenker at jeg skal være her, og når jeg har fått litt mer erfaring fra arbeidsplassen jeg er på nå, ønsker jeg å komme litt mer innenfor analytisk kjemi.

– Hvordan kan man få den typen jobb, da?

– Det er en del analyselaboratorier som jobber med det.

Irmelin har gjennomført militærtjeneste og videregående skole før hun begynte på ingeniørstudiet i bioteknologi og kjemi.

Mer informasjon

Bachelorstudium i ingeniørfag – bioteknologi og kjemi

Olav Johan Øye Publisert: Oppdatert: