HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ny bok: Barnehagelærerutdanningens kompleksitet

Nina Rossholt og Ann Merete Otterstad er redaktører for boka som gir oss et bilde av bevegelser i faglige perspektiver, bevegelser som inviterer til økt samarbeid mellom lærer og student og utdanning og yrke.

Barnehagelærerutdanningens kompleksitet - bokomslag

Hva skal og kan barnehagelærerutdanningen være? Og hvordan kan lærerne bidra til at studenter i større grad er aktivt deltakende på veien til å utøve en profesjon?

Barnehagelærerutdanningen står overfor nye krav og forventninger til å utvikle et tettere faglig bånd mellom utdanning og profesjon, og mellom de ulike fagdisiplinene. Disse utfordringene løftes frem og relateres til forfatternes egne utviklings-og forskningsprosjekter.

Forholdet mellom teori og praksis, med utgangspunkt i barnehagen som læringsarena, er en rød tråd gjennom artiklene. Forfatterne ser i tillegg på hvilken plass matematikken har i utdanningen, og hvordan bærekraftig utvikling og digitale læringsplattformer kan stimulere til profesjonelle praksiser.

Boka er skrevet for barnehagelærerstudenter og for dem som jobber i, eller har tilknytning til, barnehagelærerutdanningen.

Mange bidrag fra instituttet

Redaktørene av boka: Ann Merete Otterstad og Nina Rossholt

Otterstad er dosent i pedagogikk, og Rossholt er sosiolog og ansatt som førsteamanuensis i samfunnsfag, begge ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

Det er mange fra instituttet som har bidratt med kapitler i boka:

 • Inger Marie Lindboe: "Etikk, vitenskap og profesjonsutøvelse: å gjøre det usynlige synlig"
 • Anne Furu: "Å bli utfordret på ny undervisningspraksis i en reorganisert barnehagelærerutdanning"
 • Kari Bratland og Elena Tkachenko: "Flerspråklige studenters møte med nye tekstkulturer"
 • Olav Hovdelien: "Kulturelt mangfold i barnehagen – et bidrag til begrepsforståelsen"
 • Inger Hilmo: "Å ta vare på naturen"
 • Ann Merete Otterstad: Hva er en forskningsbasert barnehagelærerutdanning? En kritisk diskursiv analyse av forskningsmetodologi og barnehagepedagogikkens posisjon"
 • Maybritt Jensen: "Kroppslighet i spill"
 • Bente Fønnebø: "Forming som jazzete improviserende bevegelser"
 • Tona Gulpinar: "Samtidskunstens plass i barnehagen"
 • Kristin Holte Haug: "Digitale læringsplattformer (LMS): støttende stillas – eller?"
 • Elena Bøhler: Matematikk – et fag i barnehagelærerutdanningen"
 • Karen Marie Eid Kaarby: "Når det ukjente blir kjent. Læring og sosial deltakelse i ulike praksisfellesskap"
 • Pål Dingstad: "Åttetoget til Tokyo. Praktisk arbeid med nærmiljø og samfunn i barnehagen"

 

Boka gis ut på Universitetsforlaget:

http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogikk/barnehage_og_smaskolepedagogikk/katalog?productId=59354757

Kjersti Winger Publisert: Oppdatert: