meny
søk
English

Nytt sosialfaglig masterstudium

Fra høsten blir det mulig å studere barnevern på masternivå ved det nyopprettede masterprogrammet i sosialfag.

Barnevernstudent Janne Helen Carlsen

Det nye masterstudiet samler de sosialfaglige kreftene på høgskolen og gir studentene mulighet til å velge mellom studieretningene barnevern, familiebehandling, sosialt arbeid og International Social Welfare and Health Policy. Mens de tre sistnevnte fram til nå har eksistert som separate masterstudier, er barnevern nytt som selvstendig retning. - Omleggingen vil styrke satsingen på sosialfagene, og gi studentene et bredere tilbud, sier studieleder Marit Haldar ved Institutt for sosialfag.

Tverrfaglig

Barnevernstudent og studenttillitsvalgt Janne Helen Carlsen tror etableringen av en egen studieretning i barnevern vil ha stor betydning både for å styrke kompetansen i barnevernet og for barnevernspedagogenes posisjon. - Dette vil gi større tyngde til barnevernsfeltet, men også bidra til samarbeid på tvers av fagområdene, sier Carlsen, som forteller at studentene er svært positive til det nye tilbudet. - Det er veldig bra at man kan velge studieretning på tvers av fagfelt, slik at sosionomer kan velge å spesialisere seg i barnevern, og at barnevernspedagoger kan ta studieretningen i sosialt arbeid, fortsetter hun. Fokuset på analytisk tenkning og helhet i det nye studiet får også skryt: - Det er mange veier å gå for å hjelpe barn og unge, og både teoretisk og praktisk kunnskap er viktig.

Svarer på samfunnets behov

I stortingsmeldingen om de helse- og sosialfaglige utdanningene, som ble presentert av statsråd Tora Aasland på HiOA i februar, slås det fast at det i framtiden vil bli behov for økt spisskompetanse innen helse- og velferdstjenestene. Etablering av masterstudier trekkes fram som en viktig bidragsyter til kunnskapsutviklingen i yrkesfeltet. - Vi er stolte over å kunne tilby et studium som svarer på samfunnets behov for kompetanseheving, og dermed kunne bidra til å bevege et fagfelt og øke kunnskapsnivået i velferdstjenestene, sier Haldar.

Studieleder Marit Haldar

Internasjonal studieretning

- Masterprogrammet utgjør en spennende helhet. Med dette studiet har vi både fått en analytisk generalistutdanning med studieretningen i sosialt arbeid, en noe mer klinisk rettet studieretning mot familievernfeltet og en spesialisert retning for arbeid med barn og unge. I tillegg har vi den internasjonale studieretningen der studenter fra hele verden, med ulike helse- og sosialfaglige grunnutdanninger studerer sammen, utveksler erfaringer, og deretter reiser tilbake til sine hjemland og ulike praksisfelt, sier Marit Haldar. Studentene kan velge emner som valgfag på tvers av fordypningene, og får dermed en stor bredde i tilbudet. 

Mulig å studere deltid

Både studieretningene i barnevern, familiebehandling og sosialt arbeid tilbyr utdanning på deltid, og egner seg dermed godt for søkere som er i arbeid. Dette er også i tråd med signalene fra departementet.

Søk nå!

Selv om den ordinære søknadsfristen for masterstudier gikk ut 1. mars, vil det være mulig å søke opptak fram til 15. april. Masterstudiet i sosialfag kvalifiserer både for høyere stillinger innenfor velferdstjenestene, og til forskning og videre forskerutdanning på Ph.d-nivå, for eksempel ved Ph.d-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk.

Les mer om studieretningene ved masterstudiet i sosialfag her:

Åshild Losnegard Publisert: Oppdatert: