menyMeny søk English

Seminar: Changing models of social service provision and the impact on working conditions for the social service professions

NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus og AFI inviterer til åpent seminar 20. juni med tema omorganiseringsprosesser og profesjonsutøvelse. Forskningsleder Mia Vabø (bildet) er en av innlederne. 

På tvers av Europa er det nå på gang omorganiseringsprosesser innenfor helse og omsorgstjenestene og utdanningssystemet. Både tempo og startsted for disse prosessene varierer fra land til land, men ett fellestrekk er at man i stadig større grad søker å involvere den frivillige sektoren i tjenesteproduksjonen.

Målsettingen for dette seminaret er å se nærmere på nye Europeiske trender på dette feltet, med et særskilt fokus på Nordiske, Sør-Europeiske og Britiske erfaringer innenfor omsorgsfeltet.

En av hovedproblemstillingene som tas opp på seminaret er hvordan omorganiseringen innenfor disse tjenestene påvirker arbeidsforholdene til de berørte profesjonsutøverne.

Seminaret er organisert av HIOA, NOVA og AFI i samarbeid med EU-prosjektet COST A. restructuring COST Action IS1102 'Social Services, Welfare State and Places'.

Tid: Juni 20, 2012, 9.15  – 12.30
Sted: Høgskolen i Oslo og Akreshus, Pilestredet 35, rom PI 447

Fri entrè

Registrering
Send en e-post til kaarina.ritson@hioa.no husk navn og tittel, tilknytning og spesielle behov mht. lunsjen - innen 1. juni

Program

9.15 Professor Flavia Martinelli , Università Mediterranea di Reggio Calabria (IT):

Opening introduction to the seminar

Professor Miriam Glucksmann , University of Essex (UK): Elder care work and the ‘total social organisation of labour’: Contrasting comparative configurations in four European countries

Dr. Simone Scarpa , Linnaeus University (SE): Parallel reforms, different outcomes? Decentralization, privatization and informalization of elderly care systems in Sweden and Italy

11.00 Coffee break

11.15 Professor Teppo Kröger , University of Jyväskylä (FIN): The Adoption of Market- Based Practices within Care for Older People: Is Work Satisfaction of Nordic Care Workers at Risk?

Dr. Mia Vabø , Norwegian Social Research (NO): Trends in involving private and third sector actors in the social service delivery in the Nordic countries

12.30 Lunch

Halvard Dyb Publisert: Oppdatert: