meny
søk
English

Sparketelling kan avdekke lav fosteraktivitet

Ny forskning viser at sparketelling er en trygg metode for å hjelpe gravide til å oppdage redusert fosteraktivitet tidligere.

Illustrasjonsbilde

- Ved at gravide på en systematisk måte følger med på barnets aktivitetsmønster ved å telle spark, kan redusert fosteraktivitet oppdages tidligere.

- Dette kan bidra til at gravide kommer seg til undersøkelse raskere, sier jordmor og forsker Eli Saastad ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Hun har nylig skrevet sin doktorgradsavhandling om sparketelling, og har flere års arbeidserfaring med dødfødsler og kvalitetsvurdering av svangerskaps- og fødselsomsorgen.

- Lite liv i magen kan være uttrykk for at fosteret er i en sårbar eller truet tilstand, og risikoen for komplikasjoner er større jo lenger man venter med å oppsøke helsevesenet, påpeker hun.

Beroliger gravide

Det har tidligere manglet forskning på nytteverdien av sparketelling, og det har vært viktig å kartlegge mulige negative effekter av metoden; for eksempel at den gravide kan bli unødig bekymret.

Saastad har derfor sett på effekter av sparketelling blant 1123 gravide ved ni norske sykehus fra 2007 til 2009.

Halvparten av kvinnene som deltok ble instruert i å registrere tiden det tok å kjenne ti bevegelser fra barnet, noe som gjennomsnittlig tar ti minutter. Dette skulle de gjøre en gang daglig i siste tredjedel av svangerskapet.

Studiens øvrige deltagere fulgte det norske programmet for svangerskapsomsorg, hvor sparketelling ikke anbefales.

- Sparketellingen viste seg å stimulere gravides årvåkenhet og følsomhet overfor barnet. Den førte ikke til økt andel konsultasjoner i helsevesenet som følge av bekymring for redusert fosteraktivitet, fremhever Saastad.

I studien ble gravides bekymring kartlagt på ulike måter. 43 prosent i både kontrollgruppen og tellegruppen hadde vært bekymret for lite liv minst en gang i svangerskapet, og 11 prosent var til undersøkelse ved sykehuset på grunn av slik bekymring.

Imidlertid hadde gravide i tellegruppen lavere skår på generell svangerskapsrelatert bekymring, som for eksempel bekymringer knyttet til fødsel og egen helse. 79 prosent av kvinnene i undersøkelsen svarte at de også ville bruke sparketelling ved neste svangerskap.

Eli Saastad

Trenger mer forskning

Konklusjonen i avhandlingen er at sparketelling er en nyttig og trygg metode som kan hjelpe gravide til å følge med på barnets aktivitetsmønster.

Mer forskning er imidlertid nødvendig for å finne ut om sparketelling med tallfestede grenser for redusert aktivitet bør anbefales i svangerskapsomsorgen, enten rutinemessig eller bare til gravide med risikosvangerskap.

Det savnes også kunnskap om hva som er normal fosteraktivitet.

- Vi trenger mer forskning for å kunne gi bedre informasjon til gravide. Hovedessensen i vår fosteraktivitetsforskning er å bevisstgjøre den gravide slik at hun bedre forstår hvordan barnet har det, poengterer Saastad.

Hun mener det er behov for flere hjelpemidler, spesielt siden helsemyndighetene har anbefalt å redusere antall svangerskapskontroller.

Sonja Balci Publisert: Oppdatert:

Bakgrunn

Eli Saastad disputerte
28. mars 2012 med doktorgradsavhandlingen «Effects of fetal movement counting – a multi-center randomized, controlled trial».

Hun har i doktorgradsperioden vært ansatt ved Fakultet for helsefag ved HiOA og Nasjonalt folkehelseinstitutt.