HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Strategi og profesjonskvalifisering

Amerikansk gjesteprofessor kaster lys over høgskolens strategiprosess i åpen forelesning.

William Sullivan

Torsdag 1. november vil professor William Sullivan holde åpen forelesning ved HiOA om temaet Utfordringer i profesjonsutdanninger. Målgruppen er ansatte i alle profesjonsutdanningene.

Godt timet besøk

– Sullivans besøk ved HiOA er godt timet, med tanke på de utfordringene vi står i. Hans forskning og engasjement er svært relevant ut fra vår profesjonsprofil og Strategi 2020, sier rektor Kari Toverud Jensen.

I forelesningen vil han blant annet sette søkelyset på profesjonsutøveres ansvarlighet i lys av utviklingen i yrkesfeltene.

Kjent navn

Professor William Sullivan er forsker ved Center of Inquiry in the Liberal Arts, Wabash College, University of Denver. Han arbeidet tidligere ved Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Her var han særlig engasjert i forskning på profesjoner, profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning.

– Sullivan er et kjent navn for mange som jobber med profesjoner og profesjonsutdanninger, sier Anton Havnes ved SPS.

Sett av tid

William Sullivan er blant annet interessert i profesjonenes utvikling i samfunnet, profesjonell identitet, betingelsene for læring av profesjonell kompetanse og etikk i yrkes- og utdanningssammenheng. Han er også opptatt av grunnutdanningene, altså profesjonsutdanninger på bachelornivået.

– Hans forskning er svært relevant for utdanningene ved HiOA, sier Havnes.

– Jeg oppfordrer alle som er opptatt av profesjonskvalifisering og samspillet mellom utdanning og yrkesfelt til å sette av tid til Sullivans forelesning, sier rektor Kari Toverud Jensen.   

Samspill

– Én sak han har vært mye opptatt av er å knytte fagkunnskap til praktisk yrkesutøvelse og samspill mellom utdanning og yrkesfelt. Uten at dette samspillet er på plass vil studentene ikke kunne utvikle solid yrkeskompetanse, sier Havnes.

Sullivan legger vekt på tre typer fellesskap som inngår i profesjonskvalifisering

  • Intellektuell eller kognitiv kunnskap: at studentene lærer seg analytisk refleksjon, argumenter og forskning som utgjør fagfeltets vitenskapelige kunnskapsbase.
  • Praktiske ferdigheter: at studentene lærer ferdighetene til profesjonsutøverne gjennom å delta i praktiske situasjoner.
  • Verdier og holdninger: at studentene deler profesjonens verdigrunnlag gjennom å lære om dem og praktisere dem.

Dette er forhold han vil utdype i forelesningen.

  • Sullivan har blant annet skrevet bøkene  Educating lawyersWork and integrityA new agenda for higher educationHabit of the heart: Individualism and commitment in American life  og  The good society .
  • Forskningsmiljøet han har inngått i ved Carnegie Foundation har også hatt omfattende forskningsprosjekter om sykepleierutdanning, lærerutdanning, ingeniørutdanning og presteutdanning.
  • Her er en YouTube video der Sullivan snakker om Effective Pedagogy.
Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:

Gjesteforelesning

Utfordringer i profesjonsutdanninger

Tid: torsdag 1. november kl. 09.30-11.

Sted: Athene 1, Pilestredet 46

Sullivans besøk er et samarbeidsprosjekt mellom SPS og SAM.