meny
søk
English

Trener muskelfibre i inkubatorskapet

Trening har en rekke gunstige effekter, både lokalt i musklene og for resten av kroppen. For å studere effekter av trening på cellenivå har forskere ved HiOA i samarbeid med Farmasøytisk institutt ved UiO utviklet en in vitro-modell for trening.

Elektrisk stimulering tilsvarer trening

Fra biopsier fra mennesker isoleres muskelceller som i laboratoriet vokser og utvikles til muskelfibre.

Når muskelfibrene stimuleres med elektrisk strøm over ett til to døgn øker forbrenningen av fettsyrer og sukker, og mengden mitokondrier og uttrykket av signalstoffet IL-6 øker, i samsvar med effekter som skjer i hele muskler som trenes.

I tillegg ser det ut til at muskelfibrene endres i retning av en mer utholdende fibertype.

Muskelfibre

Leter etter angrepspunkter for legemidler mot type 2-diabetes

«Denne modellen skal nå brukes på muskelceller fra personer med ulik livsstil og ulike sykdommer, som idrettsutøvere, pasienter med diabetes og pasienter med ekstrem fedme», sier Nataša Nikolić, stipendiat i forskergruppen MURES og ansatt ved Farmasøytisk institutt ved UiO.  Nataša er hovedansvarlig for studien, som er publisert i PloS ONE.

«Vi ønsker å studere hvordan muskelkontraksjoner påvirker energiomsetningen og andre funksjoner i muskelfibre fra personer fra ulike grupper. Vi håper å komme på sporet av angrepspunkter for medikamenter som kan brukes ved blant annet type 2-diabetes, en sykdom hvor musklenes evne til å ta opp sukker er redusert.»

Artikkelen er publisert med tillatelse fra Universitetet i Oslo.

Les studien i PLoS ONE

Nettredaksjonen Publisert:

Bakgrunn

Forskere ved HiOA og UiO har utviklet et modellsystem for å studere effekter av trening direkte på muskel, og førsteamanuensis Vigdis Aas ved Institutt for farmasi og bioingeniørfag ved HiOA har ledet dette arbeidet.

Prosjektet har involvert flere masterstudenter og stipendiater.