menyMeny søk English

DISCIT oppstartseminar

NOVA inviterer til det norske oppstartsseminaret for det internasjonale forskningsprosjektet "DISCIT - Full deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne" fredag 8. mars.

Seminaret arrangeres fredag 8. mars 2013 i NOVAs lokaler i Munthesgate 29 (Kantinen), Oslo.
Kl. 14-16.

Kart: http://www.nova.no/asset/2475/1/2475_1.pdf

DISCIT er et internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av EU og ledes av NOVA.

Forskningsprosjektet skal framskaffe ny kunnskap som setter medlemsstatene, assosierte land og EU i stand til å oppnå full deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

Med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som utgangspunkt vil DISCIT identifisere mer effektive måter å fjerne og forhindre fysiske, holdningsmessige, sosiale og organisatoriske hindre mot aktivt medborgerskap og deltakelse på lik linje med andre.

Prosjektet skal munne ut i politikkanbefalinger til medlemsstatene, assosierte land og EU.

Til oppstartseminaret inviterer vi interessegrupper som det er viktig å ta med på råd så tidlig som mulig i forskningsprosjektet. Oppstartseminaret inngår i NOVAs arbeid med å sikre dialog om forskningsfunnene og hvilke utfordringer Norge og andre europeiske land står overfor i arbeidet med å virkeliggjøre visjonene i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

tumblr_static_leaderboard_high_res-01.jpg

Program

14:00 Velkommen v/ Bjørn Hvinden, Scientific Coordinator DISCIT og forskningssjef NOVA

14:05 – 14:30 DISCIT – ny kunnskap for aktivt medborgerskap
v/ Rune Halvorsen og Bjørn Hvinden, NOVA

14:30 – 14:50 Hvordan kan forskning om aktivt medborgerskap bidra til likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne?
v/ Berit Vegheim, Stop Diskrimineringen

14:50 – 15:30 Åpen diskusjon

Det blir enkel servering

Påmelding
Seminaret er åpent for alle interesserte. Av hensyn til servering ber vi om forhåndspåmelding til George Anthony Giannoumis george.a.giannoumis@nova.no innen torsdag 7. mars.

 

Vi håper å treffe deg på fredag!

Publisert: Oppdatert: