HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fra Stanford til Pilestredet

William Sullivan er ny professor II ved Senter for profesjonsstudier/HiOA.

Sullivan er seniorforsker ved Wabash College, og tidligere professor ved LaSalle University. Når han nå tiltrer som professor II ved SPS og HiOA er det særlig med bakgrunn i forskningen og formidlingsarbeidet han utførte ved Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching i Stanford. Over en tolvårsperiode ved Carnegie forsket Sullivan og hans kollegaer på hvordan høyere utdanning kan fostre profesjonell kompetanse hos studentene, og hvordan det formes gjennom integritet, ansvars- og bedømmelsesevne.  

- Forskningen jeg har jobbet med de siste 10-12 årene har mange paralleller med forskningen ved Senter for profesjonsstudier og HiOAs satsning på fremragende profesjonskvalifisering, sier Sullivan.

 Professoren besøkte HiOA i uke 24, og hadde flere møter på fakultetene og ved SPS, men tok seg tid til en kjapp prat om sin tilsetting som professor II.

- Vårt prosjekt ved Carnegie var kalt PPP - the Preparation for the Professions Program . Vi så på forberedelsene akademiske institusjoner gir de forskjellige profesjonsstudiene, og sammenlignet tilnærmingene til undervisning og læring på tvers av institusjonene. Programmet inkluderte ingeniør, jus-, medisin-, sykepleie- og teologistudier.

William Sullivan

"Bringing together"

Sullivan vil bidra bredt med sine erfaringer over hele HiOA.

- Jeg håper å snakke med de ulike fakultetene og diskutere konsepter som går på tvers av disiplinene, sier han.

- Dette er også et bidrag i universitetsstrategien; programmer for profesjonalisering som favner hele Høgskolen. Forberedelser til profesjonene er blant forskningsområdene til HiOA, og sammenfaller med det jeg har arbeidet med. SPS har fulgt Carnegieprosjektet, og som professor II vil det være enklere å dele erfaringer og samarbeide om studier over disipliner og landegrenser.

Formalisert samarbeid

Etter en periode med uformell kontakt med Senter for profesjonsstudier, er han glad for å ha formalisert samarbeidet.

- Det er ikke mange institusjoner som har et senter som forsker på profesjoner, påpeker professoren.

- Spesielt vil studier av velferdsstatens yrker være av interesse, da den nordiske modellen er unik.

Sullivan vil etter planen besøke SPS og HiOA to ganger i semesteret som professor II.

En innertier

- Når Sullivan har takket ja til stillling som professor II ved SPS, har vi skutt en innertier, sier Oddgeir Osland, senterleder ved SPS.

- Sullivan er både en internasjonalt fremtredende forsker og en med en unik erfaring i og evne til å kommunisere med ulike utdanninger om deres særegne utfordringer og muligheter.  Og arbeidet hans ved Carnegie Foundations studier av høyere utdanning er høyst relevant for rektoratet og styrets satsning på fremragende profesjonskvalifisering.

- Denne satsningen innebærer jo å møte flere utfordringer på en gang: For det første å utvikle den begrepsmessige forståelsen av hva fremragende profesjonskvalifisering er og knytte det til innholdet i de forskjellige utdanningene. For det andre å understøtte og dokumentere utviklingsarbeid- og prosjekter ved utdanningene våre, for eksempel gjennom følgeevaluering og ved å løfte fram gode initiativer som har en bredere relevans. For det tredje å være i front på forskning på profesjonsutdanning, og endelig det rent studieadministrative ansvaret for å medvirke til å styrke utdanningskvaliteten ved de ulike enhetene.

- Satsningen må både reflektere mangfoldet ved institusjonen, og konsentrere seg om noen avgrensede oppgaver om gangen. Her vil Sullivan, som jo har erfaring med konsentrert ressursinnsats innen slike bredt orientert program, være en viktig bidragsyter.

- Det er selvsagt også en anerkjennelse både av HiOAs satsning og av forskningsmiljøet ved SPS at han har gått inn i denne stillingen, avslutter Osland.

Harald Bonaventura Borchgrevink Publisert: Oppdatert:

SPS Nyhetsbrev

Denne teksten er en del av SPS Nyhetsbrev nr. 3 2013