meny
søk
English

Fronter gjør lærere mer effektive

Fronter og itslearning gjør lærerens hverdag mer effektiv, viser avhandling fra HiOA.

Monica Johannesen

– Denne teknologien har absolutt endret skolehverdagen. Både i grunnskolen og i høyere utdanning er læringsplattformer innført, og det forventes at alle skal bruke disse verktøyene, sier førstelektor Monica Johannesen på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun disputerte nylig med en avhandling om hva som skjer når skolen bruker læringsplattformer som Fronter i undervisningen.

Johannesen forteller at endringen først og fremst dreier seg om lærerens undervisningsadministrasjon, som å gi beskjeder, legge ut læremateriell, organisere studenter i grupper og samarbeide med kolleger.

– For elevene og studentene består endringene i at mye av deres materiale er digitalt og blir levert gjennom læringsplattformer som Fronter, forklarer hun.

– Det har stille skjedd en digitaliseringsreform, delvis støttet av læringsplattformer som det forventes at vi bruker. Fronter eller itslearning har blitt de primære kanalene for å spre informasjon til de fleste aktørene i skolehverdagen, sier Johannesen.

Gjør oss mer effektive

Johannesen har intervjuet åtte lærere fra grunnskolen og elleve lærere fra høyere utdanning. I tillegg har hun sett på personlig loggføring av deres aktiviteter.

Forskningen hennes viser at læringsplattformer bidrar til effektiv kommunikasjon og fungerer som en alliert i studentenes informasjonsinnhenting.

– Det bidrar til at lærerens hverdag blir mer effektiv. En informant uttalte: «Tar du fra meg Fronter, så vet jeg ikke hva jeg gjør», forteller Johannesen.

– Samtidig er Fronter ofte utskjelt, fordi systemet er litt traust og lite elegant. Sett fra mine analyser, så mener jeg at læringsplattformer har bidratt til et vesentlig løft inn i den digitale alder. Mye av læremateriell og student- og elevarbeider blir laget i digitale formater, og dermed bringer det med seg utprøving av nye digitale verktøy, tilføyer hun.

Funnene fra grunnskolen viser at vurderingsarbeidet i stor grad er støttet av læringsplattformer.

– De siste årene har det vokst frem et krav om at vurderingen av enkeltelever skal skje skriftlig, og i denne sammenhengen blir læringsplattformer viktige aktører. Det blir et sted hvor læreren kan samle og presentere resultater fra eleven underveis, konkluderer Johannesen.

 

Bakgrunn:

Monica Johannesen disputerte 20. februar med doktorgradsavhandlingen «The Sociomateriality of Teaching. Virtual Learning Environments in Teaching Practice» ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo.

Sonja Balci Publisert:

Digital læringsplattform

En digital læringsplattform (ofte omtalt ved det engelske navnet Learning Management System eller forkortelsen LMS) er et system for å administrere brukere og organisere e-læringsinnhold i utdanningssystemer som benytter mappemetodikk.

Verktøyene er teknisk integrert i en felles omgivelse med en felles database, og har derfor delt tilgang til dokumenter og informasjon.

LMS-utviklingen tok av i slutten av 1990-årene.