meny
søk
English

Konferanserapporten frå "Unge utenfor" er no tilgjengeleg

Konferansen "Unge utenfor" 11.-12. oktober i fjor gav mykje nyttig kunnskap om kva som kjenneteiknar unge utanfor utdanning og arbeidsliv, og kva vi kan gjere for å lose dei inn igjen.

main_image

No er erfaringane frå konferansen samla i ein konferanserapport , som du kan lese eller lasta ned.

For meir informasjon om konferansen eller forsking om unge utanfor ta kontakt med Christer Hyggen, christer.hyggen@nova.hioa.no.

 

Les meir om ungdomsforskinga på NOVA

Relaterte sakar
Morgonkaffe på NOVA 19. mars: Kampen mot ungdomsarbeidsløyse

 

Publisert: