HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Mangel på profesjonelle?

Hvordan vil arbeidsmarkedet for profesjonsutdannede se ut framover?

Oddgeir Osland

Prognoser tyder på at det blir stor mangel på profesjonelle innenfor helse-, omsorgs- og utdanningssektoren i årene som kommer. Kan vi stole på disse prognosene? SPS-konferansen 5. desember 2013 tar en titt i glasskula og diskuterer noen av velferdsstatens utfordringer i tiden framover.

Økende samfunnsbehov

Anne-Kari Bratten

– Vi står overfor stadig økende samfunnsbehov når det gjelder kvaliteten og omfanget av de tjenestene som skal tilbys, sier senterleder Oddgeir Osland.

– Spørsmålet er ikke om , men hvordan denne utfordringen løses i utdanninger og arbeidsliv. Dette er ikke bare et kunnskapsspørsmål, det omfatter reelle prioriteringskonflikter.

– Dagens beslutninger avgjør hvordan morgendagens samfunn blir for elever, syke og eldre. Og for dem som skal ha som sitt daglige virke å utdanne og hjelpe dem, sier Osland.

Mindre deltid?

Anne-Kari Bratten, adm.dir. i arbeidsgiverforeningen Spekter, vil diskutere hvordan vi kan få nok arbeidskraft i velferdssektoren. Må deltidsarbeidet reduseres – og kvinner arbeide mer?

Anders Folkestad

Er det mulig å få nok arbeidskraft og samtidig stille større krav til kompetanse? Eller vil mangelen på arbeidskraft påvirke kravene til kompetanse, som professor Gaute Torsvik (UiB og SPS) skal diskutere?

Gaute Torsvik

Dette temaet vil også Unios leder Anders Folkestad diskutere. Etter innleggene blir tid tid for paneldebatt.

 

Sysselsettingsmaskin

Og hva sier de profesjonsutdannede selv? Velger sykepleiere å jobbe deltid? Hvem rekrutteres til læreryrket? Og hvilke yrker «produserer» flest uførepensjonister? SPS-konferansen 2013 tematiserer ulike aspekter ved velferdsstaten som sysselsettingsmaskin. Velkommen!

Se hele programmet og meld deg på konferansen 5. desember!

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: