HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nye medarbeidere ved SPS

SPS ønsker to nye medarbeidere velkommen; Hege Hermansen og Ann Lisa Sylte begynte begge 1. august.

Førstelektor Ann Lisa Sylte har erfaring som lektor i videregående skole som både yrkesfag- og fellesfaglærer, faglig administrativ ansvarlig for førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning og praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskolen i Volda, førstelektor ved yrkesfaglærerutdanningen, bedriftspedagogikkstudiet og basiskurset for universitets- og høgskolepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hennes tidligere forskningsarbeid har vært utvikling av yrkesrelevant opplæring i videregående skole gjennom et fireårig aksjonsforskningsprosjekt om kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner ( KIP-AF ). Hun har et yrkesfag i bunnen som har gjort henne spesielt opptatt av hvor viktig det er med profesjons-/ yrkesrettet teori og god sammenheng mellom teori og praksis. Våren 2013 ga hun ut læreboken Profesjonspedagogikk - Profesjonsretting / yrkesretting av pedagogikk og didaktikk , som viser hvilken pedagogisk kompetanse lærere trenger for å gi god opplæring i profesjons- og yrkesfag. 

Hun vil arbeide med videreutvikling av basiskurset for universitets- og høgskolepedagogikk ved SPS, og forsker på profesjonsretting av høyere utdanning.

- Dette er et viktig og spennende arbeid, og jeg gleder meg til å bli en del av høgskolens fremste forskerteam ved SPS som har et viktig fokus på utvikling av profesjonsstudier, sier Sylte.

Hege Hermansen kommer til SPS fra Universitetet i Oslo, hvor hun har vært stipendiat ved Institutt for Pedagogikk. Doktorgradsprosjektet hennes fokuserer på kunnskapsutvikling i lærerprofesjonen, hvor hun bruker sosiokulturelle teorier for å analysere hvordan ungdomsskolelærere integrerer nye redskaper for vurdering inn i eksisterende praksis. Ved SPS er Hermansen tilknyttet programmet for Fremragende Profesjonskvalifisering som prosjektmedarbeider. 

- Jeg ser fram til å bli del av SPS, og gleder meg til å jobbe i et tverrfaglig miljø med profesjonsstudier som forskningsfelt, sier Hege Hermansen.

Harald Bonaventura Borchgrevink Publisert: Oppdatert: