meny
søk
English

Omvendt integrering fungerer

Etter initiativ fra en gruppe hørende ungdommer ved en fritidsklubb i Trondheim ble det startet et kurs i tegnspråk. Resultatet har blitt til et attraktivt møtested for ungdom med vanlig, redusert eller ingen hørsel, på tvers av tale tegn og hørsel.

main_image

"Her er det de hørende som har tilpasset seg de døve og ikke omvendt, og det synes å fungere", fortelle NOVA-forsker Ida Hydle som har fulgt prosjektet tett.

De fleste døve ungdommer i Trondheim tar del i normalskoletilbudet ved videregående. Samtidig har det vist seg at fritidsklubbene i byen har slitt med å integrere døve og tunghørte uten å lykkes.

Tegnspråkkurs for hørende

I rapporten Tegnspråkets inkluderende kraft beskriver Hydle etableringen av et tegnspråkkurs ved en fritidsklubb i Trondheim, som langt på vei synes å ha lyktes i å skape kommunikasjon og samhandling på tvers av tale, tegn og språk. 

Kurset som ungdommene selv tok initiativ til, kan best beskrives som et omvendt integrerende tiltak.  I samfunnet ellers er det vanlig at de døve tilpasser seg storsamfunnet.

Ved Trondheim tegnspråkklubb (TKK), er det etablert en arena der det er de hørende selv som tar initiativ til lære seg et språk for å kunne kommunisere med sine døve jevnaldrende. Og tiltaket synes å fungere, kurset som har vært arrangert hvert år siden høsten 2009, fortsetter, og med godt besøk.

Ida Hydle, forsker ved NOVA. Senior Researcher at NOVA. Foto: H. Monfared, NOVA Ungdommene laget film

Nå har ungdommene laget en presentasjonsfilm om seg selv og tegnspråkkurset. Redigeringen av filmen skjedde i to trinn og krevde kommunikasjon på tvers av tegn og tale med nye muligheter for språklig kartlegging, analyse og beskrivelse. Prosjektet førte til gjensidig inkludering av ungdommer som snakker to helt ulike språk, og er et viktig redskap til både dokumentasjon og forskning om ungdomstegnspråk.

Studerer omvendt inkludering

«Den aktuelle rapporten viser hvordan det er enkelt og mulig å åpne opp kommunikasjonsbarrierer ved hjelp av både hørende og døve ungdommers eget initiativ og lærelyst», forteller Ida Hydle. 

«Prosjektet har gitt meg mulighet til å studere et unikt eksperiment i omvendt inkludering , noe som blir spesielt tydelig når det handler om hørende og døve ungdommer», sier Hydle.

Hun avslutter med å sitere et utsagn fra klubbleder Tarjei Bern ved TKK: «Det er de hørende som nå må bli integrert», sa klubblederen, «de er på en måte funksjonshemmet i vår klubb».

 

Last ned, les eller bestill rapporten:

NOVA Rapport 11/12
Tegnspråkets inkluderende kraft
Ungdomskultur, språk og kommunikasjon på tvers av lyd og lys
Om visualisering av lyd gjennom tegn
Av Ida Hydle

 

Halvard Dyb Publisert: