HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Utdanning av fremtidens profesjonsutøvere

Hvordan skal fremtidens profesjonsutdanninger se ut ved HiOA?

Dette spørsmålet er et hovedtema for den institusjonelle satsingen Fremragende profesjonskvalifisering (FPK).

HiOA har som mål å bli ledende på å utvikle og tilby fremragende profesjonskvalifisering på basis av høy vitenskapelig kvalitet og høy yrkesrelevans – men hva betyr dette i praksis?

Fremtidsrettede profesjoner

De tre fagmiljøene som i år søkte status som Sentre for fremragende utdanning (SFU) har lagt ned mye arbeid i å svare på dette spørsmålet. I det første åpne seminaret i FPK-satsingen fredag den 13. september presenterer derfor ingeniørutdanningen, lærerutdanningen og helsefag/samfunnsfag sine planer for fremtidsrettede profesjonsutdanninger hvor FoU-basert utdanning, yrkesrelevans og bruk av innovativ teknologi står i høysetet.

Helsefag og samfunnsfag, med sin SFU-søknad Health and Social Education Unlimited, er en av åtte finalister i søknadsprosessen.

Tydelig profesjonsprofil

Rektoratet står som vertskap for seminaret, og prorektor for utdanning, Olgunn Ransedokken, understreker viktigheten av disse fagmiljøenes arbeid.

Prorektor Olgunn Ransedokken

– Som prorektor for utdanning er det viktig for meg å understreke at HiOAs strategi for universitetssatsing fastslår at vi satser på kvalitet i bachelorprogrammene, slik at kandidatene vi utdanner blir best mulig rustet til å mestre utfordringene i yrkeslivet, både på kort og på lang sikt, sier Ransedokken.

– HiOA skal være en institusjon som bidrar aktivt til utvikling og verdiskaping i Oslo og Akershus-regionen. Høgskolen sikter mot å bli et universitet med tydelig profesjonsprofil, klar sammenheng mellom FoU og utdanning og nært samarbeid med arbeidsliv og storbyregionen. Dagens utdanninger må bli tydeligere i sin satsning på det praksisnære, og forsknings- og utviklingsprosjekter må styrke kvaliteten i utdanningene, slik at studentene utvikler et høyt nivå av vitenskapelig tenkemåte og kritisk refleksjonsevne.

– Satsing på høy kvalitet i utdanningene står sentralt ved HiOA, og fremtidig etablering av Sentre for fremragende utdanning er et ledd i denne satsningen, avslutter prorektoren.

Seminarrekke

FPK-satsingen favner derfor hele institusjonen, og et av målene er å styrke dialogen rundt profesjonskvalifisering på tvers av fagmiljøene ved HiOA. Seminaret 13. september vil etterfølges av en rekke åpne arrangementer hvor både forskningsresultater og  erfaringsdeling fra utdanningene vil stå i fokus. Det neste seminaret avholdes 25. oktober, der internasjonale forskere vil bidra i arbeidet med å utvikle felles begreper og metoder som kan støtte opp under HiOA sin FPK-satsning.

Den institusjonelle satsingen koordineres av Senter for profesjonsstudier (SPS).

Tyngdepunktet ligger i utdanningene

– SPS' koordinatorrolle innebærer at vi skal medvirke til dokumentasjon, formidling og videreutvikling av det mangfoldige FoU-arbeidet som i dag gjøres for å styrke utdanningskvaliteten på Kjeller og i Pilestredet, sier senterleder Oddgeir Osland.

– Det faglige tyngdepunktet ligger selvsagt i utdanningene. Men gjennom denne koordinatorrollen og tett og bred kontakt med fagmiljøene vil også senterets forskningskompetanse være en selvstendig ressurs i arbeidet for å styrke kvaliteten i profesjonsutdanningene ved HiOA.

Andre aktiviteter under FPK-programmet inkluderer støtte til konkrete FoU-prosjekter, utvikling av innovative, teknologibaserte undervisnings- og vurderingsformer i samarbeid med e-Campusprosjektet, og nettverksbygging mellom fagmiljøer ved HiOA som jobber med relaterte FPK-prosjekter. 

Harald Bonaventura Borchgrevink Publisert: Oppdatert:

Innledninger FPK-seminaret 13.09.13

Innledninger under FPK-seminaret 13.09.13

LUI
HF og SAM
TKD
ProTed
Studentparlamentet

Åpent seminar