HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Vil fange leseopplevelsen

Forskere fra hele 15 land og alle kontinenter samles i Oslo 11. og 12. juni for å fange leseopplevelsen.

Kjell Ivar Skjerdingstad, Knut Oterholm og Jofrid Karner Smidt

- Konferansen er tverrfaglig og viser hele spekteret av leseforskning, sier Kjell Ivar Skjerdingstad, som er en av arrangørene bak konferansen. - Vi har samlet litteraturvitere, lingvister, pedagoger, bibliotekarer og helsearbeidere, som alle presenterer ny forskning og sine perspektiver på lesing, forteller han.

Stor bredde

I løpet av de to dagene konferansen pågår, kan deltakerne høre om alt fra forskning på lesing av tegneserier, hvordan e-bøker preger lesingen, til kognitive og nevrologiske perspektiver på lesing.

– Mens én har forsket på lesing av personlige lister og notater, har en annen sett på hvilken betydning bokserier hadde i Kina på 1980-tallet. Det viser noe av den uvanlig store bredden i denne konferansen, forteller Skjerdingstad. Også metodisk er det stort spenn i bidragene som presenteres, men alle har til felles at de forsøker å si noe om lesing som aktivitet og opplevelse.

Ungdoms leseopplevelse

Sammen med medarrangør Knut Oterholm presenterer også Skjerdingstad egen forskning på konferansen. De to HiOA-forskerne forteller at all oppmerksomheten rundt PISA-undersøkelsen og annen testing av elevers leseferdigheter, har gjort leseforskningen veldig nytteorientert.

– Selv er vi mest interessert i å fange selve leseopplevelsen, og prøver å finne ut noe om hvordan lesing kan bidra til at mennesker bedre kan artikulere forholdene de lever under, sier Oterholm.

På konferansen presenterer de en undersøkelse av ungdommers anmeldelse av bøker til U-prisen, som resulterer i kåringen av årets ungdomsbok. Undersøkelsen viser at lesing, og skriving om lesingen, gir ungdommene øvelse i å forstå sitt eget forhold til verden, og til å sette ord på det de opplever gjennom lesingen.

Blogger om traumer

Tonje Vold, som også er fra HiOA har forsket på hvordan traumene etter 22. juli bearbeides i skriving og lesing av blogger. Hennes forskning gir ulike perspektiver på hvordan man kan utvide språket til å artikulere det det er vanskelig å sette ord på.

Les mer om konferansen:

Program for konferansen

Se streamingen av konferansen

Åshild Losnegard Publisert: Oppdatert: