HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

- Vil gi synergier til profesjoner for velferd og verdiskaping

Søknad om virksomhetsoverdragelse av AFI/NOVA er nå overlevert KD.

En sammenslåing av HiOA med AFI og NOVA vil etablere et sterkt samfunnsfaglig oppdragsforskningsmiljø med kompetanse innenfor arbeidsliv og velferd i nær tilknytning til utdanning til viktige profesjoner for velferd og verdiskaping.

- Jeg er svært fornøyd med at vi nå har levert søknaden til KD, sier rektor ved HiOA, Kari Toverud Jensen i en kommentar.

Selv om styrene i alle institusjonene har sagt ja til sammenslåingen tidligere, markerer søknaden en viktig milepæl i prosessen.

- Vi har i søknaden synliggjort synergiene som vi tror er betydelige, både når det gjelder forskning og utdanning. Vi vil dermed bidra til å styrke viktige profesjonsfag for velferd og verdiskaping. Vår felles ambisjon er å etablere et robust oppdragsforskningsmiljø som tar mål av seg til å bli et av Europas sterkeste på de områdene hvor de europeiske velferdsmodellene møter de største utfordringene, sier Jensen.

HiOAs overordnede visjon og målsettinger som utformet i ”Strategi 2020” gjelder også for AFI og NOVA etter en virksomhetsoverdragelse, inkludert HiOAs universitetsambisjoner.

For AFI og NOVAs virksomhet som del av HiOA gjelder følgende strategiske mål etter en virksomhetsoverdragelse:

”Å etablere et robust oppdragsforskningsmiljø som tar mål av seg til å bli et av Europas sterkeste på de områdene hvor de europeiske velferdsmodellene møter de største utfordringene.

Disse utfordringene er primært knyttet til hvordan vi skal få tilstrekkelig kvalifisert og kompetent arbeidskraft og bærekraftige arbeidsorganisasjoner til å løse velferdsoppgaver og bidra til et konkurransekraftig næringsliv i en globalisert tidsalder med store bevegelser av tjenester, varer og mennesker.”

Se søknaden til KD her

Publisert: Oppdatert: