HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Etniske minoritetsstudenters forventninger til fremtidig yrkeskarriere i profesjonsfagene

I studien undersøker forfatterne sammenhengen mellom etnisk bakgrunn, ambisjoner og forventinger til fremtidig karriere blant studenter i profesjonsfagene.

Studentgruppene som er inkludert i studien har bakgrunn fra Asia, Europa og Norge. Resultatene viser at etniske minoritetsstudenter uttrykker et høyere ambisjonsnivå enn majoritetsstudenter. Studien viser at etnisitet er en ressurs i kraft av å heve ambisjonene og motivere for videre utdanning, men at etnisitet også oppleves som et hinder for fremtidig karriere, og da særlig for å inneha lederstillinger. Det at etniske minoritetsstudenter i mindre grad tror de vil få en lederstilling, kan tyde på at det foreligger en forventing om diskriminering.

Les mer på utgivers nettside

Kilde: Abrahamsen, Bente og Ida Drange (2014): ‘Ethnic Minority Students’ Career Expectations in Prospective Professions: Navigating between Ambitions and Discrimination’. Sage. Online before print August 14, 2014. DOI: 10.1177/0038038514542494

Kontakt Ida Drange  

Olaug Hagen Publisert: Oppdatert: