HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Høgskolene styrker lokalt næringsliv

Landets høgskoler spiller en viktig rolle for å sikre kvalifisert arbeidskraft til lokalt næringsliv.

70 prosent av studentene får jobb i samme region som de har studert. Tallet er enda høyere for de som har vokst opp i samme region, viser en ny rapport.

Nok kvalifisert arbeidskraft

Norge er et land med mange høgskoler og et økende antall universiteter. Tanken bak er at tilgangen til høyere utdanning skal være noenlunde lik for alle, uavhengig av bosted. Dette er viktig for å sikre lokale og regionale arbeidsmarkeder. Institusjoner med geografisk spredning skal gi tilgang til kvalifisert arbeidskraft over hele landet.

– Disse funnene er viktige fordi de viser hvor de regionale høgskolene rekrutterer fra og hvor de finner arbeid, sier Karl Ingar Kittelsen Røberg ved Senter for profesjonsstudier, HiOA, som står bak studien.

Karl Ingar Kittelsen Røberg

Næringsrettede fag

Den nye rapporten tar for seg både rekrutteringen til høgskolene og overgangen fra fullført grad til arbeid. Studien ser spesielt på næringsrettede utdanninger – økonomiske og administrative fag, teknologi og ingeniørutdanninger, biologiutdanninger, logistikkfag, maritime fag og mediefag.

Studien sammenligner høgskolenes betydning i hovedstadsregionen og i vestlandsregionen, der alle høgskolene fra Stavanger i sør til Molde i nord er med.

– Studentene finner i stor grad arbeid i regionen de har studert, og dette har stor betydning for næringslivet i utdanningsregionene. Det har vært en økende tendens til at kandidater fra Vestlandshøgskolene sysselsettes i regionen. I en tiårsperiode fra 1997-2008 økte regional sysselsetting på Vestlandet fra 55 til over 80 prosent.

– Dette kan vise at det er viktig å opprettholde et studietilbud også i perioder med lavkonjunktur, sier Røberg.

Lokal og nasjonal rekruttering

 Vestlandshøgskolene har en sterk lokal og regional studentrekruttering.

– Seks av syv høgskoler rekrutterer over halvparten av kandidatene ved næringsrettede utdanninger fra eget fylke, sier Røberg.

– De som ikke studerer i eget fylke studerer sannsynligvis i regionen, sier han.

Til sammenligning rekrutterer Høgskolen i Oslo og Akershus over halvparten av studentene fra utenfor fylkene.

Oslo-regionen trekker folk

For to år siden ble velferdsyrkene – som lærer, sykepleier, sosialarbeider og førskolelærer – gjenstand for en lignende studie. Vi kan gjenkjenne de samme mønstrene for rekruttering og sysselsetting, men det er også forskjeller.

– Det er en forskjell på hvor personer som ikke finner arbeid i utdanningsregionen sysselsettes. Kandidater fra velferdsprofesjonene finner jobber fordelt i hele landet. Kandidatene fra de næringsrettede utdanningene finner derimot enten jobb i regionen de har studert – eller i Oslo-regionen, sier Røberg.

– 70 prosent av de som er utdannet på Vestlandet sysselsettes på Vestlandet, 15 prosent i Oslo. Dette er naturlig siden Oslo er landets økonomisk-administrative senter, sier han.

Viktige høgskoler

– Hovedstaden tiltrekker seg også kandidater med bakgrunn fra mediefag, mens kandidater med teknisk/ingeniørbakgrunn finner jobb der de har studert.

Det er neppe en overraskelse at Oslo og Akershus holder på og sysselsetter studentene etter studiene. 93 prosent av de som kommer fra regionen blir der etter studiene. Og hele 80 prosent av de som kommer utenfra regionen blir i hovedstaden etter studiene.

Bildet er litt annerledes for Vestlandets del. Der er det kun 20 prosent av de som har studert på Vestlandet, men er oppvokst i andre deler av landet, som bosetter seg på Vestlandet etter studiene.

– Dette sier mye om hvor viktig de regionale høgskolene er for lokalt næringsliv, sier Røberg.  

Saken er også publisert på forskning.no

Referanse:

Røberg, Karl I. K.: Høgskolenes betydning for regional rekruttering til næringsrettede profesjonsyrker. Høgskolen i Oslo og Akershus: Rapport 2014 nr. 7

Fakta:

  • Rapporten er skrevet ved Senter for profesjonsstudier og er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Stord/Haugesund, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Oslo og Akershus, og Mørealliansen ved Høgskolen i Volda, Høgskolen i Molde og Høgskolen i Ålesund.
  • Studien er basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå over alle nordmenn født før 1991 som har fullført en utdanning ved høgskole eller universitet i perioden 1995 og 2010.
  • En videreføring av rapporten til Gythfeldt og Heggen fra 2012 som undersøkte rekruttering og sysselsetting for kandidater fra velferdsprofesjonene.
Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: