HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kvalitet, kapasitet og relevans

Hva er kvalitet i høyere utdanning? Det er tema for en ny antologi med mange bidrag fra SPS-forskere.

Kvalitet, kapasitet, relevans

Kvalitet i høyere utdanning kan ses som et tilbud man ikke kan si nei til, samtidig som det også er noe vi ofte tar for gitt. Artiklene i boken Kvalitet, kapasitet og relevans diskuterer hvordan kvalitet skal defineres og hva som er gode mål på at utdanningssystemet har god kvalitet.
 
Kvalitet, kapasitet og relevans er kritiske hensyn i UH-sektoren, både i politikken for høyere utdanning og i styring og ledelse av utdanningene. Selv om dette hver for seg er sentrale hensyn, kan de også framtre som konkurrerende målsettinger. Økt vekt på kvalitet kan komme i konflikt med kapasitet, samtidig som det kan være ulike oppfatninger om hva som er et uttrykk for kvalitet og relevans i utdanningssystemet.

I boken diskuteres blant annet følgende spørsmål:

  • Hvordan skal kvalitet defineres?
  • Hva er gode mål på kvalitet?
  • Hvilket utdanningstilbud skal vi ha i Norge, og hvordan skal det være lokalisert?
  • Hvordan kan man sikre relevans mellom høyere utdanning og samfunnsmessige utfordringer og behov?

Spørsmålene som tas opp i boken er ikke bare sentrale for studenter og de som underviser i høyere utdanning, men også for de som tar imot og sysselsetter de nyutdannede kandidatene og for tilgangen på og kvaliteten på tjenestene i samfunnet. 

Boken er et festskrift til NIFU-forsker Per Olaf Aamodt på 70-årsdagen. Aamodt var i flere år tilknyttet Senter for profesjonsstudier.

Boken er redigert av Nicoline Frølich (NIFU), Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) og Lars Inge Terum (SPS) og kan bestilles her.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: