HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nancy Cartwright til SPS

Den internasjonalt anerkjente filosofi-professoren Nancy Cartwright holder årets Grimen-forelesning 9. september.

9. september 2014 holder professor Nancy Cartwright den årlige Grimen-forelesningen ved Senter for profesjonsstudier. Årets forelesning er den tredje i rekken. Temaet er evidensbasert politikk. Forelesningen følges opp med et seminar i Forum for vitenskapsteori ved Universitetet i Oslo dagen etter.

Nancy Cartwright er professor i filosofi ved University of Durham og University of California, San Diego (UCSD). Hun er en ledende vitenskapsteoretiker og har arbeidet med spørsmål om realisme og kausalitet i vitenskapene. I den senere tid har hun arbeidet særlig med ideen om evidensbasert politikk, det vil si at politiske tiltak bør basere seg på pålitelig kunnskap om effekter. I boken Evidence-based policy. A practical guide to doing it better (sammen med Jeremy Hardie, 2012) gransker hun betingelsene og grensene for anvendelsen av vitenskapelige metoder i utformingen av politikk. For mer informasjon om boken, se lenken http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199841622.do

Blant Cartwrights øvrige publikasjoner er How the Laws of Physics Lie(1983), Nature's Capacities and their Measurement(1989), Otto Neurath: Philosophy between Science and Politics [co-author] (1995), The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science (1999) og Hunting Causes and Using Them (2007).

Kravet om evidensbasering av politiske tiltak spiller en økende rolle på de virksomhetsfelter som høgskolen er innrettet mot, og invitasjonen av Cartwright er et bidrag til videre diskusjon av evidensbaseringens muligheter og begrensninger.

Les mer om Grimen-forelesningen

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert: