HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nye etiske retningslinjer ved HiOA

Rektor Kari Toverud Jensen har fastsatt etiske retningslinjer for både forskning og veiledning.

Rektor fastsatte etiske retningslinjer for forskning 9. oktober.

Etter anbefalinger fra Granskningsutvalget, Universitets- og høgskolerådet og Kunnskapsdepartementet ønsket HiOA å få fastsatt egne etiske retningslinjer for forskning ved høgskolen. De skal kunne bidra til å øke bevisstheten om betydningen av regelverket og tydeliggjøre ansvarsforhold.

Retningslinjene skal gjelde for både vitenskapelig tilsatte, gjesteforskere, stipendiater  og studenter ved HiOA som driver med forskning.

Les mer om etiske retningslinjer for forskning ved HiOA.

Retningslinjer for studentveiledere

Rektor fastsatte etiske retningslinjer for veiledning 21. oktober.

Ved HiOA ble det etterlyst etiske retningslinjer  som regulerer veilederforholdet mellom ph.d.-student og faglig veileder. HiOA finner det rimelig at disse retningslinjene også gjelder for andre studenter.

Retningslinjene skal derfor gjelde for faglig veileder og studenter på bachelor, master og ph.d-program, inkludert etter- og videreutdanning. De er primært rettet mot individuell veiledning.

Les mer om etiske retningslinjer for veiledning ved HiOA.

Nettredaksjonen Publisert: Oppdatert: