HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

23 mill til forskning på tverrfaglig samarbeid i skolen

– Vårt forskningsprosjekt skal gi ny kunnskap om hensiktsmessig anvendelse av flerfaglig kompetanse i skolen, sier prosjektleder Ira Malmberg-Heimonen ved HiOA.

Publisert: Oppdatert:
LRE 695

Hvordan kan lærere og andre fagpersoner samarbeide bedre for å gi elever i norske skoler et mer helhetlig tilbud? Det var spørsmålet Utdanningsdirektoratet ba om svar på da de i 2016 lyste ut totalt kr. 36 mill. NOK til forskning under tittelen ”Et lag rundt eleven”.

Ira Malmberg-Heimonen

En tverrfaglig forskergruppe fra Fakultet for samfunnsvitenskap (Institutt for sosialfag), Fakultet for lærerutdanning og internasjonalisering og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved HiOA fikk tilslag på et større prosjekt, som skal effektevaluere en ny arbeidsmetode for bedre og mer omfattende samarbeid på tvers av fagdisipliner i skolen. 

Klyngerandomisert studie

Forskningsprosjektet er Et lag rundt eleven - en klynge-randomisert effektevaluering av LOG-modellen: Et tiltak for å oppnå bedre bruk av flerfaglig kompetanse i skolen , og har en budsjettramme på 23 millioner NOK og skal gå over tre år. Modellen som skal testes er et systematisk opplegg for Ledelse, Organisering og Gjennomføring av en utviklingsprosess.

Prosjektets leder, professor Ira Malmberg-Heimonen ved Institutt for sosialfag ved HiOA, har lang erfaring med randomiserte kontrollerte tester (Randomized controlled trials – RCT-design) innen samfunnsvitenskapelige rammer. Hun skal jobbe tett med arbeidslivsforskere fra AFI som har bred ekspertise på arbeid i skolen og i andre deler av forvaltningen. Forskerne fra AFI samarbeider også med Malmberg-heimonen på andre RCT-prosjekter relatert til velferdsstatens organisering.

Måler effekt på undervisning, læringsmiljø og læringsutbytte

En del av teamet er allerede i gang med å utvikle en manual for bruk i skoler som blir randomisert til tiltaksgruppe i kommunene Lillehammer, Nedre Eiker, Harstad og Ålesund. Dette arbeidet ledes av seniorforsker Elin Borg ved AFI.

– Vi vil så følge arbeidet med implementeringen av tiltaket og evaluere hvorvidt og eventuelt på hvilken måte tiltaket har effekt på undervisning, læringsmiljø og læringsutbytte, forklarer professor Malmberg-Heimonen, som har ansvar for selve effektforskningen i prosjektet.

Med seg på laget har Ira Malmberg-Heimonen og Elin Borg AFI-forskerne Knut Fossestøl, Selma Therese Lyng, Anne Grete Tøge, Øyvind Pålshaugen og Christian Wittrock, dosent Hanne Christensen (LUI - HiOA), førsteamanuensis Thorbjørn Lund (UiT) og forsker Therese Saltkjel (SAM-HiOA).

 Les mer om prosjektet her

Kontaktpersoner:

Professor Ira Malmberg-Heimonen (Instituttt for sosialfag, HiOA)

Seniorforsker Elin Borg (Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA)