HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Aktivt TKD-år

2017 ble et år med mange meritter og gode resultater for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). Vi oppsummerer en del av dem ved årsskiftet til 2018:

Olav Johan Øye Publisert: Oppdatert:
 • Prorektor Morten Irgens og direktør i IBM Norge, Arne Norheim, signerer kontrakt for samarbeid. Irgens peker smilende på Norheim, og Norheim siler tilbake. Årets Heddapris for beste barneforestilling gikk til Niels Peter Underland fra Institutt for estetiske fag for forestillingen "Brune" av Teater Joker i samarbeid med Akershus Teater.
 • EU-samarbeid innen kunstnerisk utviklingsarbeid har blitt fremmet av Kristin Bergaust gjennom deltakelse i Creative Europe-prosjektet Renewable Futures , med prosjektet ’Oslofjord Ecologies’, workshops og utstilling på Galleri RAM.
 • Prosjekt Universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning, gjennomført ved Fakultet for teknologi, kunst og design, med Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling (EIK) som prosjekteier, januar 2016 til oktober 2017. Målet var å forsterke arbeid innenfor fagområdet som allerede var igangsatt i et foregående prosjekt, «Kompetanseheving i universell utforming ved TKD».
 • Kunst- og håndverkskonferansen ble arranger i januar, har vært arrangert av EIK hvert år siden 2011.
 • Randi Veiteberg Kvellestad ved Institutt for estetiske fag leverte i mars 2017 nye kirketekstiler i hvit serie til Ris Kirke i Oslo.
 • Midler fra Norges Forskningsråd til Anthony Giannoumis på Institutt for informasjonsteknologi, sammen med koordinator på Fakultet for samfunnsvitenskap: Democratic Urban Development in the Digital Age (DEMUDIG) .
 • EU-midler til Alex Alcocer på Institutt for maskin, elektronikk og kjemi til MarTERA ERA-NET COFOUND: Ocean-Air synoptic operations using coordinated autonomous robotic SYStems and micro underwater gliders .
 • DigiFab (fra Forskningsrådet) - Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikk.  Målet med prosjektet er å utvikle tjenester som gjør digitalisering av fabrikkbygninger, inventar, produksjonsplanlegging og produksjonsstyring mulig, rimelig og gjennomførbart for norske SMB'er. Alex Alcocer prosjektleder.
 • Pacer Patient-Centric Engineering in Rehabilitation har fått støtte fra Forskningsrådet. Peyman Mirtaheri på Institutt for maskin, elektronikk og kjemi står i spissen for dette.
 • Institutt for informasjonsteknologi har ledet arbeidet for utviklingen av en “tech.phil” som skal tilbys til alle utdanningene ved HiOA: Denne skal kjøres for første gang ved TKD sin Sommerskole i 2019.
 • «Skolepromogruppa» på Institutt for informasjonsteknologi er en gruppe studenter som reiser rundt på ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og omegn. De har med seg et selvutviklet opplegg med mini-workshoper for elevene, slik at de kan få en idé om de forskjellige mulighetene og studieretningene.
 • Utredningssøknad for PhD på fakultetet er sendt, og TKD har dermed tatt et langt skritt mot et eget PhD-program.
 • Ny master i konstruksjonsteknikk på Institutt for bygg og energiteknikk ser ut til å komme på plass fra høsten 2018.

Oversikten er ikke uttømmende, men gir et inntrykk av aktiviteten på fakultetet i 2017.

Godt nytt år!