HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Ny idébank ønsker å bevege barnehagen fra individorientert til kollektiv kompetanseutvikling.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Unni Høsøien

– Boka er skrevet for å gi ideer til hvordan kompetanseutvikling i barnehagen kan bidra til å realisere og implementere den nye rammeplanen for barnehagen, sier universitetslektor Unni Høsøien ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

Ny rammeplan for barnehagen trådte i kraft 1. august 2017. Rammeplanen signaliserer en styrking av mangfolds-, helse- og språkperspektivet, og en styrking av overgangen fra barnehage til skole. Rammeplanen skal være et pedagogisk arbeidsverktøy for alle i barnehagen.

– Barnehagebasert kompetanseutvikling innebærer at barnehagen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass, sier Høsøien. – Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter og bevege barnehagen fra individorientert til kollektiv kompetanseutvikling.

Speed-dating

Boka gir ideer til aktiviteter for kollektiv kompetanseutvikling. Det handler om kartlegging og analyser, speed-dating, fremtidsbilder, læringspartnermetoden, og barnehagevandring. De ansatte i barnehagen skal reflektere, få inspirasjon, aksjonere, dele kunnskap og erfaringer, og evaluere hva som skjer.

Høsøien skriver blant annet om hvordan dette kan skje gjennom kafedialog, gallerivandring, pedagogisk loppemarked, tenkehatter, logg, hellige kuer, søt-modellen, refleksjonsspiral og lærende nettverk.

Forside barnehagebasert kompetanseutvikling

– Alt kan gjennomføres i løpet av barnehagens fellestid eller planleggingsdager, sier Høsøien, som ønsker at aktivitetene og oppgavene blir tatt i bruk.

– Vi har laget en verktøykasse. Her er ideer til oppgaver og prosesser. Utfordringen har vært å gjøre verktøykassen så konkret og oversiktlig som mulig. Vi ønsker å legge til rette for prosessarbeid.

Selv underviser Høsøien i veiledning, coaching og prosessveiledning ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Nå håper hun at barnehagelærerutdanningen vil ta boka i bruk.

I fjor utga Unni Høsøien og Marion Prytz boka Skolebasert kompetanseutvikling.

– Utgangspunktet for heftet om Skolebasert kompetanseutvikling kom på plass ut fra  Ungdomstrinn i utvikling som var et prosjekt jeg var engasjert i, sier Høsøien. – Skolebasert kompetanseutvikling, barnehagebasert kompetanseutvikling, yrkesfagbasert kompetanseutvikling eller organisasjonsbasert kompetanseutvikling, handler om det samme, nemlig å lære kollektivt. Kanskje kommer det også et hefte om yrkesfagbasert kompetanseutvikling.

Referanse

Unni Høsøien og Marion Prytz: Barnehagebasert kompetanseutvikling , Pedlex, 2018