HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

– Bjørnerud mangler felles møteplasser

Forskere ved AFI og NIBR ved OsloMet har, i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån, laget en fersk stedsanalyse for Bjørnerud i Oslo-bydelen Søndre Nordstrand.

Publisert: Oppdatert:
Screen Shot 2018-10-23 at 15.02.48

Bydel Søndre Nordstrand skal i gang med områdeløft, og har i den forbindelse gitt forskere ved OsloMet i oppdrag å lage en sosiokulturell stedsanalyse for delbydelen Bjørnerud. Forskerne har gjennom våren og sommeren utført en spørreundersøkelse, fysiske kartlegginger og studier av plandokumenter, foretatt intervjuer, avholdt fokusgrupper og drevet deltakende observasjon. I tillegg har de analysert ulike statistiske kilder, for å sette sammen et helhetsbilde av nabolaget Bjørnerud.

De fleste trives godt

– Først og fremst er Bjørnerud et rolig sted der de fleste trives godt, understreker antropolog og prosjektleder Bengt Andersen ved AFI. Dette kommer godt frem i spørreundersøkelsen forskerne har utført, der over 60 prosent er enig i påstanden om at «jeg trives godt i området», mens rundt 12 prosent er uenige.

– Når beboerne ble bedt om å si hva de først og fremst assosierte med nærområdet, trakk mange frem «natur» og «miljø», sier Andersen.
– Området blir oppfattet som «rolig», «trygt», «hyggelig», «kulturelt fargerikt» og med «mange turmuligheter».

Bengt Andersen

Samtidig var det en del som uttrykte en viss ambivalens. – De påpekte at området har en fin beliggenhet men er forsøplet, at det er rolig og fredelig, men har få samlingsplasser, og at det har dårlig rykte, men er et fint sted å bo, sier forskeren.

Økende uro og kriminalitet

Selv om mange føler seg trygge, er det også en del som gir uttrykk for en viss utrygghet knyttet særlig til ungdommer som oppholder seg (og antas å selge narkotika) ved sentre og i skogholt, skriver forskerne i rapporten. Politiet og andre aktører forskerne har vært i kontakt med peker på en økning i antall ungdommer som er involvert i kriminalitet i nærområdet til Bjørnerud.

Mangler felles møteplasser

– Når vi peker på at det er utfordrende å skape ett "felles" Bjørnerud, handler det både om vanskelig geografi og manglende møteplasser. Bjørnerud er et område som både geografisk og topografisk er ganske oppdelt, med nabolag på hver sin side av dal. I tillegg ser vi at ulike etniske grupperinger benytter separate fritidstilbud, og at få lokale arenaer legger til rette for møter mellom ulike grupper. Om denne typen møteplasser utvikles og tas i bruk, er det nok bedre muligheter for å skape et bjørnerudsk "vi", sier Bengt Andersen.

Les den ferske rapporten «Fellesskapets utfordringer på Bjørnerud» her.