HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Bli en bedre underviser

En ny ressursportal for undervisere i profesjonsutdanningene er på plass. Den er blant de første i sitt slag i Norge.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:
portal

Savner du hjelp og inspirasjon for å gjøre egen undervisning bedre og mer levende? Den nye profesjonsutdanningsportalen er en side der relevante nettsider og ressurser er samlet og fremstilt på en oversiktlig måte.

Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK) står bak portalen.

Britisk forbilde

Marte Lorentzen

– Det finnes en stor mengde nettressurser som kan være til hjelp for undervisere ved høyere utdanningsinstitusjoner, men kvaliteten og tilgjengeligheten på disse varierer, sier Marte Lorentzen, som har gjort størsteparten av jobben med å samle ressursene.

Portalen er inspirert av den anerkjente britiske ressursnettsiden Higher Education Academy.

På siden finner du blant annet praktiske eksempler, innføringsvideoer og utdypende litteratur innenfor tre hovedtemaer:

  • Undervisningsressurser
  • Veiledning
  • Vurdering og evaluering

I tillegg finnes en beskrivelse av hvordan du kan gå frem dersom du trenger hjelp av HiOA med utvikling av ulike aspekter ved undervisningen. Portalen har også en oversikt over fagspesifikke og generelle tidsskrifter som fokuserer på pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.

Ønsker innspill

Profesjonsutdanningsportalen er ment å være i kontinuerlig utvikling.

– Portalen kan utvikles til å bli en felles idébank, en oversikt over muligheter og en plattform for spredning av ideer.

– Vi er avhengig av at brukerne av portalen tipser om nettressurser som bør promoteres og synliggjøres på siden, sier Marte Lorentzen, som håper at undervisere ved HiOA vil engasjere seg i portalen.