HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Boklansering: Kultur og generasjon

NOVA inviterer til lansering av boka Kultur og generasjon fredag 18. desember, nærmere bestemt i kantina Munthesgt. 31.

Halvard Dyb Publisert:
main_image

Boka Kultur og generasjon. Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge  er skrevet av Ada I. Engebrigtsen og Øivind Fuglerud. I boka tar Ada I. Engebrigtsen og Øivind Fuglerud for seg sosial integrasjon i et generasjonsperspektiv. De viser at den tilpasningen første generasjon innvandrere har til det norske samfunnet, ikke nødvendigvis blir reprodusert av andre generasjon.

- Boka påpeker at innvandrere også er utvandrere, og har med seg kulturelle verdier fra hjemlandet. Dermed hevder forfatterne at man ikke kommer utenom kultur som en premiss for tilpasningen i Norge.
- Deltakelse i arbeidslivet er en viktig mekanisme for inklusjon i det norske samfunnet, men er det sikkert at arbeidsdeltakelse per se sikrer sosial integrasjon for innvandrere?
- I den offentlige debatten blir somalierne ofte sett på som «probleminnvandrere» som det er vanskeleg å integrere, mens tamilene er «drømmeinnvandrere» som klarer seg selv. Men gir dette et riktig bilde av tilpasning blant somaliere og tamiler?
Ada I. Engebrigtsen er forsker I og dr. polit. ved forskningsinstituttet NOVA, mens Øivind Fuglerud er professor ved Institutt for etnografi ved Kulturhistorisk museum, UiO. Boka er utgitt på Universitetsforlaget.

Program:

 14.00 Velkomst
   
 14.05 Ada I. Engebrigtsen og Øivind Fuglerud presenterer boka
   
  Boka blir kommentert av:
   
 14.30 Eugene Guribye, postdok-stipendiat, Folkehelseinstituttet
  Majoran Vivekananthan, redaktør i Utrop
  Ubah Abduqadir, minoritetsrådgiver ved IMDI
  Berit Thorbjørnsrud, førsteamanuensis ved UiO
   
15.30 Spørsmål og diskusjon

 

 

 

 

 

 

 

Sted : Munthesgt 31, kantina
Tid: Fredag 18. desember, kl . 14.00 - 16.00

 

Adresse
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
Postadresse: Postboks 3223 Elisenberg, 0208 Oslo
Besøksadresse: Munthesgt 29, 0260 Oslo
Her finner du NOVA på kartet samt en veibeskrivelse (buss/trikk/bil).
For personer med nedsatt funksjonsevne: Det er p-plass reservert for funksjonshemmede rett utenfor huset samt rampe opp til inngangsdøren,
se forøvrig beskrivelse på www.byggforalle.no
Telefon: 22 54 12 00
Faks: 22 54 12 01
E-post: nova@nova.no
Sentralbordet er åpent fra 8-15.00

For mer informasjon om arrangementet, kontakt Halvard Dyb