HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Deler arbeid mellom barnehage og HiOA

Forsker i delt stilling styrker samarbeidet mellom praksisfeltet og akademia.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Rasmus Kleppe

Rasmus Kleppe deler stilling mellom stiftelsen Kanvas og Høgskolen i Oslo og Akershus. På HiOA vil Kleppe være førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

Arbeidet ved HiOA omfatter undervisning og veiledning av studenter, deltakelse i forskningsprosjekt og forskningsgrupper og formidling av forskningsfunn. Kleppe vil også i sin delte stilling støtte samarbeid mellom praksis og akademia.

Rasmus Kleppe er ansatt i stiftelsen Kanvas og leies ut i 50 prosent stilling til høgskolen. I Kanvas vil Kleppe arbeide med forsknings- og utviklingsarbeid, veiledning og undervisning.

Tar doktorgrad

– Vi viderefører og bygger videre på ideen om at akademia kan ha positiv påvirkning på praksis og vis å versa, praksis kan ha positiv påvirkning på akademia, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas i en pressemelding.

Kleppe har i løpet av de siste tre årene gjennomført doktorgradsprogrammet ved Høgskolen i Oslo og Akershus som næringsdoktorand. Han disputerer 9. mars med en avhandlingen om de yngste barnas risikolek.

Tidligere har Kleppe en master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet flere år i Kanvas-barnehager som både assistent, barnehagelærer og daglig leder.

– Det har vært utrolig gøy og lærerikt å være stipendiat i et samarbeidsprosjekt mellom praksis og akademia, forteller Kleppe. –Nå videreføres modellen fra doktorgrads-prosjektet. Det er det veldig spennende å få være med på.

Styrking av praksis og utdanning

Unikt samarbeid

Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene vurderer denne typen delt stilling som et av hovedsporene for å styrke samarbeidet mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen.

– HiOA har gjennom en årrekke hatt et utstrakt samarbeid med praksisfeltet, blant annet gjennom studier som bruker arbeidsplassen som læringsarena, sier instituttleder Mette Tollefsrud ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

– I tråd med den nasjonale strategien er delte stillinger, faglærere som hospiterer i barnehagene og Utdanningsbarnehager eksempler på prosjekter som fører til ytterligere kunnskapsdeling og gjensidig berikelse på tvers av organisasjonene, sier Tollefsrud.