HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Digital språksamling for tegnspråk

Støtte til oppbygging av digitalt lagret språksamling tilrettelagt for søking for norsk tegnspråk.

Kari Aamli Publisert: Oppdatert:
Vibeke Bø

Kulturdepartementet støtter oppstarten av en tegnspråksamling med 250 000 kroner. Seksjon for tegnspråk og tolking samarbeider med Høgskolen i Sør-Trøndelag om samlingen.

– Vi har fått støtte til opprettelsen av et korpus for norsk tegnspråk, sier høgskolelektor Vibeke Bø ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. – Et korpus er en digitalt lagret språksamling som er tilrettelagt for søking.  Samlingen skal brukes til forskning og undervisning. I første omgang skal vi samle inn tegnspråkmateriale fra eldre døve.

Starter nå

Oppstarten av arbeidet starter nå i begynnelsen av året med en workshop med den personen i Norge som kan mest når det gjelder tegnspråk-korpus, Lindsay Ferrara i Trondheim.

– Korpusarbeidet er en viktig del av infrastrukturen i språkforskning, sier Bø. – I stedet for å måtte reise rundt og samle inn data, er idéen at store mengder språkdata skal være lett tilgjengelig i en database. Slik blir det mye lettere å drive forskning, særlig i store prosjekter.

– Studiene på tegnspråk i Norge har til nå vært hovedsakelig kvalitative. Med et korpus på plass, blir det nå mulig å gjennomføre også kvantitative studier.

Nesten alle på Seksjon på tegnspråk og tolking vil være involvert i arbeidet på en eller annen måte. Etter innsamling av data, skal annotering gjøres.

Mange kameraer

– Annotasjon av data er det som desidert tar lengst tid og er mest ressurskrevende, sier Bø. – Det er også veldig viktig å ha gode bilder, slik at det er lett å se alt som skjer. I de beste tegnspråkkorpus-studioene i Europa har de seks til sju kameraer for å fange opp alt. Vi må nok i begynnelsen nøye oss med to til tre, for så å utvide etter hvert.

– Håpet er at dette skal være bare begynnelsen, så vi tenker allerede på hvor vi kan søke om mer penger, slik at vi også kan ha et stort korpus-arbeid her på høgskolen, sier Bø.