HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Èn av to sykepleiere i sykehjem og hjemmetjenesten vurderer å slutte

Hverdagen til sykepleiere ansatt i sykehjem og i hjemmetjenesten er preget av høy arbeidsbelastning og stort tidspress som følge av underbemanning. Nå viser en ny studie at over 50 prosent av sykepleierne i disse tjenestene ønsker å slutte, eller er usikre på om de vil fortsette i jobben sin.

Halvard Dyb Publisert: Oppdatert:
Eldre sitter i rekke og rad i en gang på et sykehjem

NOVA/HiOA-forskerne Heidi Gautun og Henning Øien har i samarbeid med forsker Christopher Bratt ved Statistisk Analyse, gjennomført et prosjekt om mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien for Norsk Sykepleierforbund. Resultater fra studien er presentert i rapporten «Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem».

Resultater fra studien er presentert i rapporten «Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem».

Underbemanning er selvforsterkende

En hovedkonklusjon i studien er at underbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien er selvforsterkende.

– For få sykepleiere på jobb ser ut til å føre til en stor mangel på sykepleiere, og til at halvparten av de som jobber i disse tjenestene vurderer å slutte, forteller prosjektleder Heidi Gautun.

Forskerne finner at tjenestene har problemer med å rekruttere sykepleiere. De har i tillegg et høyt langtids- og korttidsfravær. I de fleste tilfeller settes det inn personell med lavere kompetanse når det oppstår fravær blant sykepleiere. Det er heller ikke uvanlig at det ikke settes inn personell i det hele tatt.

Tøffere konkurranse om arbeidskraften

Det er forventet en betydelig vekst i etterspørselen etter sykepleiere i hele helse- og sosialtjenesten.

– Det er derfor rimelig å anta at sykepleiere i økende grad kan få jobb der de ønsker. Sykehjem og hjemmesykepleien kan da ende opp å bli taperne i konkurransen om utdannet arbeidskraft innen helse- og sosialsektoren, legger Gautun til.

Går ut over kvaliteten

Heidi Gautun 400X250

Studien viser videre at det er en sterk sammenheng mellom mangel på sykepleiere og opplevd kvalitet på tjenestene. Halvparten av i alt 4945 sykepleiere som deltok i en spørreundersøkelse i mars 2016, ga uttrykk for at de vurderer å slutte å jobbe i sykehjem og hjemmesykepleie.

Det ser ut som at en stor del av forklaringen på at halvparten av sykepleierne vurderer å slutte å jobbe i disse tjenestene, handler om et stort tidspress som går ut over kvaliteten på tjenestene. Den andre halvparten av sykepleierne ga uttrykk for at tjenesten har høy status, at den er godt bemannet med sykepleiere, og at de opplever å ha gode karrieremuligheter.

Vanskelig å snu den negative trenden

Studien konkluderer med at for å snu en negativ utvikling med underbemanning vil det aller viktigste være å få til å redusere det store tidspresset i disse tjenestene.

– Dette kan være svært vanskelig å få til i og med at problemet er at sykehjem og hjemmesykepleien flere steder har problemer med å rekruttere og beholde sykepleiere. Flere sykepleiere som i utgangspunktet er interessert i å jobbe i sykehjem og hjemmesykepleien, oppfatter at de kan få bedre arbeidsbetingelser om de velger å jobbe i andre tjenester, sier Gautun.

Aktuelle tiltak

Forskerne trekker fram flere mulige tiltak som kan bidra til at sykepleierne blir i jobben:

  • tilby høyere lønn
  • ansette og utvikle bedre ledere
  • tilby flere kompetansehevende tiltak og muligheter for videreutdanning
  • økt fleksibilitet ved å gi sykepleierne større muligheter til å slippe å jobbe på vakter de ikke ønsker
  • tilby de som ønsker det fast jobb og heltidsstillinger.

Les eller last ned rapporten Underbemanning er selvforsterkende

Kontakt

For spørsmål om rapporten kontakt: halvard.dyb@nova.hioa.no

Aktuelt: Heidi Gautun presenterer funn fra rapporten torsdag 18. august under Arendalsuka

Om prosjektet

Prosjektet er utført på oppdrag fra Norsk sykepleierforbund og gikk ut på å se nærmere på konsekvenser av mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien.

Ved hjelp av registerdata, to undersøkelser blant tillitsvalgte og en spørreundersøkelse blant 4945 sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien, har forskerne for det første kartlagt mangel på sykepleiere, for det andre undersøkt hvilke konsekvenser mangel på sykepleiere har for kvaliteten på tjenestene og arbeidsmiljøet for de ansatte. Et tredje hovedspørsmål som er undersøkt, er hva som skal til for å rekruttere og beholde sykepleiere i disse tjenestene.

Referanse

Gautun, H., Øien, H. & Bratt, C.: Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem. NOVA-Rapport 6/16, HiOA, Oslo