meny
søk
English

Er du Arbeidsforskningsinstituttets neste direktør?

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) søker ny direktør for sine cirka 60 medarbeidere. Direktøren har det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for AFIs oppdragsforskning. Søknadsfrist: 15. september 2017.

Publisert: Oppdatert:
Ledige stillinger

AFI er et institutt innenfor Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Sammen med Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionsforskningsinstituttet NIBR og Forsbruksforskningsinstituttet SIFO utgjør vi Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning (SVA), Nordens største samfunnsvitenskapelige oppdragsforskningsmiljø. Instituttdirektøren er øverste leder for AFI og inngår i SVAs ledelse.

Instituttdirektøren skal både lede AFI, bidra til utviklingen av SVA og bidra til utviklingen av et tett forhold mellom forskning og undervisning i det nye universitetet som AFI blir en del av.

AFI driver handlingsrettet arbeidslivsforskning om innovasjon, iverksetting av offentlig politikk, organisering av offentlig forvaltning og tjenesteyting, arbeidsmiljø, arbeids- og velferdspolitikk med vekt på inkludering, samt integrering i arbeidslivet. AFI er et oppdragsinstitutt hvor prosjektene finansieres fra EU, Norges forskningsråds programmer, departement og direktorat, kommuner, arbeidslivets organisasjoner, organisasjoner i helse- og velferdsfeltet og private bedrifter.

AFI er organisert i fire forskningsgrupper som ledes av en forskningsleder. Forskningslederne, administrasjons- og økonomisjef og forskningssjef utgjør sammen med instituttdirektør AFIs ledergruppe. AFIs organisasjon er preget av selvdrevne forskere med sterk dedikasjon for oppdragsforskning innen arbeidslivsområdet. AFI har de siste årene vært i sterk vekst med økende prosjektportefølje nasjonalt og internasjonalt. AFI som organisasjon er under kontinuerlig utvikling. Stillingen stiller store krav til strategisk organisasjonsutvikling og evne til å utvikle relasjoner. Vår nye direktør må ha evne til å motivere til lagspill i en kunnskapsorganisasjon, være orientert mot internasjonalt forskningssamarbeid og kunne understøtte forskningens samfunnsoppdrag.

Les hele stillingsutlysningen og søk stillingen som instituttdirektør ved AFI her

For nærmere informasjon, kontakt:

  • Økonomi- og administrasjonssjef ved AFI, Anne Margrethe Kristiansen, +47 48024368
  • Senterleder ved SVA, Kåre Hagen, +47 95217508