HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Er du Arbeidsforskningsinstituttets neste direktør?

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) søker ny direktør for sine cirka 60 medarbeidere. Direktøren har det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for AFIs oppdragsforskning. Søknadsfrist: 15. september 2017.

Publisert: Oppdatert:
Ledige stillinger

AFI er et institutt innenfor Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Sammen med Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionsforskningsinstituttet NIBR og Forsbruksforskningsinstituttet SIFO utgjør vi Senter for Velferds- og Arbeidslivsforskning (SVA), Nordens største samfunnsvitenskapelige oppdragsforskningsmiljø. Instituttdirektøren er øverste leder for AFI og inngår i SVAs ledelse.

Instituttdirektøren skal både lede AFI, bidra til utviklingen av SVA og bidra til utviklingen av et tett forhold mellom forskning og undervisning i det nye universitetet som AFI blir en del av.

AFI driver handlingsrettet arbeidslivsforskning om innovasjon, iverksetting av offentlig politikk, organisering av offentlig forvaltning og tjenesteyting, arbeidsmiljø, arbeids- og velferdspolitikk med vekt på inkludering, samt integrering i arbeidslivet. AFI er et oppdragsinstitutt hvor prosjektene finansieres fra EU, Norges forskningsråds programmer, departement og direktorat, kommuner, arbeidslivets organisasjoner, organisasjoner i helse- og velferdsfeltet og private bedrifter.

AFI er organisert i fire forskningsgrupper som ledes av en forskningsleder. Forskningslederne, administrasjons- og økonomisjef og forskningssjef utgjør sammen med instituttdirektør AFIs ledergruppe. AFIs organisasjon er preget av selvdrevne forskere med sterk dedikasjon for oppdragsforskning innen arbeidslivsområdet. AFI har de siste årene vært i sterk vekst med økende prosjektportefølje nasjonalt og internasjonalt. AFI som organisasjon er under kontinuerlig utvikling. Stillingen stiller store krav til strategisk organisasjonsutvikling og evne til å utvikle relasjoner. Vår nye direktør må ha evne til å motivere til lagspill i en kunnskapsorganisasjon, være orientert mot internasjonalt forskningssamarbeid og kunne understøtte forskningens samfunnsoppdrag.

Les hele stillingsutlysningen og søk stillingen som instituttdirektør ved AFI her

For nærmere informasjon, kontakt:

  • Økonomi- og administrasjonssjef ved AFI, Anne Margrethe Kristiansen, +47 48024368
  • Senterleder ved SVA, Kåre Hagen, +47 95217508