HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fem år med Professions and Professionalism

For fem år siden så online-tidsskriftet Profession and Professionalism dagens lys. Redaktør Jens-Christian Smeby oppsummerer de fem årene, og ser framover.

Kjersti Lassen Publisert: Oppdatert:

Professions and Professionalism

Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til i løpet av disse fem årene?

– Vi er fornøyd med at antall lesere øker også utenfor Norden. I fjor registrerte vi 18 000 nedlastinger. Vi er også fornøyd med at stadig flere sender artikler til tidsskriftet. Vi har jobbet systematisk med å få tidsskriftet inn i flere databaser, det ser ut til å gi uttelling. Vi er også litt stolte av at artiklene nå også kan lastes ned i MOBI og EPUB format. Læringssenteret gjør en kjempejobb og bistår med formatering og annen teknisk bistand.

Hvordan har tidsskriftet blitt mottatt?

– Vi har bare fått positive reaksjoner. Vi har et bredt sammensatt redaksjonsråd fra ulike deler av verden og redaksjonen er nylig supplert med en kollega fra Australia. Vi er jo det eneste tidsskriftet vi kjenner til som har et slikt bredt fokus på profesjoner og profesjonalisme. Det har kommet til et nytt tidsskrift Journal of Professions and Organization, det har som navnet signaliserer et snevrere fokus. Vi registrerer imidlertid at det tar tid før tidsskriftet blir kjent rundt i verden.

Hva er redaksjonens «drømmeutgave»?

– Vi publiserer både regulære numre og temanumre. Det overordnete for alle artikler er god vitenskapelig kvalitet og at artiklene blir lest og sitert. For regulære numre er idealet god tematisk, teoretisk, metodisk og geografisk bredde. Temanumre er smalere og tar opp et tema som er viet begrenset oppmerksomhet andre steder. Temanumrene fra i fjor, Artist and Professionalism og Professional Satisfaction and the Quality of Medical Care , er eksempler på dette. En av artiklene i det sistnevnte temanummeret «Physician Satisfaction and Physician Well-Being: Should Anyone Care?» skrevet av Lawrence P. Casalino og Francis J. Crosson ble kåret til beste profesjonalismeartikkel i 2015 av The American Board of Internal Medicine. Slik sett kan det sies å være en «drømmeutgave».

lansering PP

Hva vet dere om dem som leser tidsskriftet?

– Fordelen med nett-tidsskrift er at vi har god oversikt over hvor de som er inne på sidene våre og laster ned artikler kommer fra. Vi har flest lesere i Norden, men også USA og Storbritannia kommer høyt opp på listen.

Hvor er dere om fem år?

– Da har antallet og kvaliteten på artiklene vi mottar økt betydelig og antallet artikkelnedlastinger er mangedoblet. Konkurransen om å få artikler publisert hos oss har også blitt stor, så vi avviser mellom 80 og 90 prosent på linje med ledende internasjonale tidsskrifter. I dag avviser vi omtrent halvparten. Om fem år er vi er også indeksert i Web of Science, noe som er en forutsetning for å at forskere skal sende de beste artiklene sine til oss.

Prisvinnende legeforskning

Artikkelen «Physician Satisfaction and Physician Well-Being: Should Anyone Care?» av Lawrence P. Casalino og Francis J. Crosson ble kåret til beste profesjonalismeartikkel i 2015 av The American Board of Internal Medicine.

– Dette er en anerkjennelse vi setter stor pris på. Det viser også betydningen av tverrvitenskapelig samarbeid på tvers av landegrensene og behovet for å oppheve det skarpe skillet vi hittil har hatt mellom medisinernes forskning på den ene siden og det samfunnsvitenskapelige blikket på den annen, sier Berit Bringedal, seniorforsker ved Legeforskingsinstituttet og gjesteredaktør for Professions and Professionalisms temanummer om legers tilfredshet.

Professions and Professionalism