HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Film fra seminaret "Kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid"

Se film fra seminaret 20. april om ulike sider av kunnskapsgrunnlaget for sosialt arbeid.

Maria Elise Koppang Frøjd Publisert: Oppdatert:

Sosialt arbeid – en begrepshistorisk drøfting

Trond H. Erlien holdt presentasjonen  "Sosialt arbeid – en begrepshistorisk drøfting". 

Studentbilde

Jorunn Vindegg kommenterte.

Video: Sosialt arbeid – en begrepshistorisk drøfting.

Hva er sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag?

Lise Kleppe holdt presentasjonen "Hva er sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag?".

Lars Inge Terum kommenterte.

Video: Hva er sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag?.

Jensen og Fossestøl

Dag Jensen holdt presentasjonen "Hva forteller læreboken om kunnskapssynet?".

Knut Fossestøl holdt presentasjonen "Hva forteller læreboken om synet på arbeid?".

Kommentator: Mona Sandbæk.

Video: Jensen og Fossestøl.

Om deltakerne

  • Trond H. Erlien, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB.
  • Knut Fossestøl, forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), HiOA.
  • Dag Jenssen, førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, HiOA.
  • Lise Cecilie Kleppe, studieleder, Institutt for sosialfag, HiOA.
  • Mona Sandbæk, professor, Institutt for sosialfag, HiOA.
  • Lars Inge Terum, professor, Senter for profesjonsstudier, HiOA.
  • Jorunn Vindegg, førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, HiOA.

Om arrangementet

Kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid, 20. april 2017.

Arrangør

Senter for profesjonsstudier (SPS), Fakultet for samfunnsfag (SAM), og Forum for profesjonshistorie, alle ved Høgskolen i Oslo og Akershus.