HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Filosofen Onora O’Neill tildeles Holbergprisen

I juni vil Onora O’Neill motta Holbergprisen, som tildeles for fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Anders Westbye Publisert: Oppdatert:

O’Neill gjestet HiOA høsten 2015 da hun holdt den årlige forelesningen til Harald Grimens minne, som blir arrangert av Senter for profesjonsstudier ved HiOA.

O’Neill er en av vår tids viktigste Kant-forskere og en stor skikkelse innen moralfilosofi og politisk filosofi. Hennes bidrag strekker seg fra presise tolkninger av Kants moralfilosofi til nyskapende arbeider om global rettferdighet og menneskerettigheter, bioetikk og tillit til samfunnsinstitusjoner.

O’Neills Grimen-forelesning handlet om menneskerettighetene i spenningsforholdet mellom rett og moral. Hennes arbeider om autonomi og informert samtykke er viktige innenfor forskningsprosjektet Autonomy and manipulation: Enhancing consent in the health-care context, som drives ved Senter for profesjonsstudier.