HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

– Flere flyktninger bør få bruke utdanningen sin i Norge

Har du fluktbakgrunn? Er du utdannet sykepleier eller lærer fra hjemlandet, men får ikke praktisere i Norge? Da kan kompletterende utdanning på HiOA være noe for deg.

Johanne Severinsen Publisert: Oppdatert:

Kompletterende utdanning

Kompletterende utdanning, eller tilleggsutdanning, skal bidra til at flyktninger med utdanning fra land utenfor EU/EØS oppfyller norske krav til godkjenning av utdanningen. Målet er at flere skal få utøve sin profesjon i Norge. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utviklet utdanningstilbud for flyktninger med sykepleier- eller lærerutdanning fra hjemlandet.

Informasjonsvideo på flere språk

– HiOA vil bidra til at flyktninger med utgangspunkt i sin utdanning kan ta del i norsk arbeidsliv. Vi ønsker å nå ut til mange. Derfor har vi laget en kort informasjonsvideo om vårt kompletterende utdanningstilbud og oversatt den til engelsk, arabisk, dari og somali, forteller prorektor for utdanning, Nina Waaler.

Portrettbilde av Nina Waaler, hvor hun smiler inn i kameraet.

Fra høsten av starter de første sykepleier- og lærerstudentene på kompletterende utdanning ved HiOA.

– Studiene er på ca. 60 studiepoeng, eller tilsvarende ett års fulltidsstudier, og har mye praksis. Etter at du har fullført studiet og fått autorisasjon fra Helsedirektoratet eller godkjenning fra Utdanningsdirektoratet, kan du praktisere som lærer eller sykepleier, forklarer Waaler. 

HiOA er også i ferd med å utvikle tilsvarende tilbud for personer med utdanning innenfor real- og teknologifag, i samarbeid med NTNU. 

Opptak

For å bli tatt opp, må søkere

Søkere til kompletterende utdanning som ikke oppfyller norskkravet, kan likevel få anledning til å starte kompletterende lærerutdanning, se mer informasjon på studiets nettside.

Studentene ved utdanningene vil ha ulike behov, og høgskolen vil så langt det er mulig tilpasse utdanningen til den enkelte. 

Les om kompletterende utdanning ved HiOA.