HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Flere ledige stillinger på NIBR

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har lyst ut stillinger som forskningssjef, stipendiat og rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon. Alle fire stillingene har søknadsfrist nå i februar.

Publisert: Oppdatert:
NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning.

NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. Instituttet har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig og ha høy kvalitet. NIBR er et oppdragsinstitutt der prosjekter hentes gjennom konkurranse.

Ledige stillinger ved instituttet

Forskningssjef, Internasjonale studier og migrasjon

Avdelingen forsker på forvaltning, politikk og sivilsamfunnsorganisering i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Øst- og Sentral-Europa, samt migrasjon og integrasjon. Søknadsfrist 18. februar.

Forskningssjef, Velferd, demokrati og offentlig forvaltning

Avdelingen forsker på samfunnsvitenskapelige styrings- og planleggingsanalyser generelt, og særlig på politikkområdene helse og folkehelse, miljø og klima og boligSøknadsfrist 18. februar.

Treårig stipendiat, bystudier

NIBR ønsker å bidra til å utvikle OsloMet til landets viktigste kompetansemiljø i bystudier. Instituttet har en ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen bystudier. Stillingen er 3-årig. Søknadsfrist 25. februar.

Rådgiver/seniorrådgiver, forskningsadministrasjon

Til NIBRs administrasjonsavdeling søker vi en rådgiver/seniorrådgiver der hovedvekten av arbeidet vil ligge i koplingspunktet mellom den faglige og den administrative aktiviteten ved instituttet. Søknadsfrist 28. februar.